Yeryüzünün halifeliği insana verilmiştir

Niyet ve çabamız, Üstad Cevadi Amuli ile “Celal ve Cemal Aynasında Kadın” eserinde bir gezinti yaparken, din, gelenek ve modernite arasında kadın ve erkeği konumlandırma gayretinde olan, bu alanda çalışma yapan gençlerin dikkatine bu eseri sunmaktır. Ne ifrat ne tefrit, kadın ve erkek öz itibari ile nasıl bir mahiyet içermekte, kadın ve erkeğin bu dünyadaki…