İSLAMİ BOŞANMA İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER VE ŞARTLAR

Gerekli olan Belgeler:

Aşağıdaki maddelerden biri veya bir kaçının ihlali durumunda tek taraflı gıyabi boşanma talebi ele alınıp incelenir ve müteakiben dosya uzmanlardan oluşan fıkıh şurasına sunulur:

1- Boşanma başvuru formu ve İslami boşanma vekâletnamesi doldurulmalı
2- Tarafların (zevc ve zevce’nin) kimliklerinin “aslı gibidir” onaylı çift taraflı fotokopisi. (Noter veya Einwohnermeldeamt veya konsolosluklardan temin edile bilinir)
3- Resmi boşanma belgesinin “aslı gibidir” onaylı kopyası
4- Boşanma talebinde bulunan bay veya bayan eğer şahsen İslam Merkezinde hazır bulunamıyorsa, kimlik veya Pasaportunun kopyasını (Noter, Einwohnermeldeamt veya uyruğu bulunduğu memleketin konsolosluğunda) teyit ettirip göndermelidir. Eşler kendileri şahsen merkeze gelip yetkili kişinin huzurunda imza atıp kimlik ve pasaportlarının kopyasını verdikleri takdirde resmi teyide ihtiyaç kalmayacaktır.
5- Oturma izninin kopyası. (Alman vatandaşı olan kişilerin pasaportlarını fotokopisini göndermelerine gerek yoktur. Sadece kimliklerinin (ausweis) “aslı gibidir” onaylı fotokopisini göndermeleri yeterli olacaktır.)
6- İslami evlilik belgesinin kopyası (eğer İslami evlilik akdi bu merkezde okunmuşsa ve bu merkez tarafından evlilik belgesi verilmişse, evlilik belgesinin aslını da tarafıma ibraz ediniz)
7- Resmi evlilik belgesinin kopyası
8- Dosyanın takibi ve boşanma senedinin hazırlanıp verilmesi için 200,- € Euro‘nun merkezimizin aşağıdaki Banka hesabına havale edilmesi veya adı geçen meblağın nakit olarak ödenmesi.

Dikkat: Söz konusu belgelerin tamamlanıp merkezimize sunulduktan sonra, merkezimizin Aile işlerinden sorumlu dairesi tarafından eşlere konuyu görüşmek için randevu verilecektir.
Kum ve Necef âlimlerinden oluşan fıkıh konseyi tarafından dosya ele alınıp incelendikten sonra Boşanmanın gerçekleşip gerçekleşmemesi konusunda nihai karar şer’i hâkim veya onun temsilcisi tarafından verilir. Tek taraflı gıyabi Talak’ın (Boşanma) zaman alacağının bilinmesi lazım. Tek taraflı boşanma talebinin zamanı ve icrası konusunda herhangi bir garantiyi önceden vermemiz mümkün değildir.

 

Şartlar ve İzahatlar:

1- Belgelerin tümü getirilmediği takdirde boşanma talebi işlemine geçilmez.
2- Önemli olan şu hususa dikkat etmek gerek: Belli bir süre Almanya’da ayrı yaşamak veya ülke içi veya dışındaki gayrı İslami merciler nezdinde boşanmış olmak İslam hukuku açısından boşanmak için yeterli bir gerekçe olamaz.
3- Zevce eğer tek taraflı olarak boşanmak istiyorsa. Zevc’den aldığı Mehir’i ve diğer malları ve paraları geri vererek Khul’ boşanmasıyla boşanabilir. Mehir’in ve diğer malların geri verildiğinin belgelenmiş olması lazım.
4- Boşanmadan sonra bayanın ikinci bir evlilik yapması için en az üç ay beklemesi lazım ve hamile ise çocuğunu dünyaya getirdikten sonra evlenebilir.
İslam açısından kadın ay halindeyken boşanma caiz değildir. Boşanmanın temizlik halinde ve herhangi bir evlilik münasebeti gerçekleşmeden yapılmış olması lazım. Adil ve boşanma hukukuna vakıf iki şahit huzurunda boşanma gerçekleşmiş olmalı.
5- İslami tarafından verilen boşanma belgesi, sadece İslam hukuku açısından ve şer’i olarak geçerlidir. Resmi boşanma için devletin ilgili makamları nezdinde girişimde bulunmak lazım. Kişilerin uyruğu bulunduğu ülkelerin temsilciliklerinde boşanmayı tescil etmeleri için resmi boşanma belgesini de ibraz etmeleri lazım.

 

Önemli Hatırlatma:

Zevce’nin eşi aleyhindeki her türlü iddianın doktor, polis mahkeme veya mahalli istişhad ile teyit ve tespit edilmesi lazım. Aksi takdirde boşanma talebi ile ilgili hiç bir işlem yapılmayacaktır. Boşanma talebi ile ilgili belgelerin eksiksiz olarak gönderilmesi lazım. İstenen belgelerin birisi dahi eksik olursa dosya sahibine iade edilecektir.
Hatırlatmak gerekir ki İslam merkezindeki boşanma, şer’i boşanmadır ve bu boşanmanın İslam ülkeleri makamları nezdinde teyit edilmesi konusunda hiç bir sorumluluğu kabul etmemektedir.

Kontoinhaber: Islamisches Zentrum Hamburg e.V.
Kontonummer: 1022229502
BLZ: 20050550
Bank: Hamburger Sparkasse
IBAN: DE10200505501022229502
BIC: HASPDEHHXXX

 

Boşanma Başvuru Formları (İndirmek için Tıklayınız):