Imam Sadik – 40 Hadis

Velayetin (Yöneticiliğin) Haram Kısmı 1- “Velayetin (yöneticiliğin) haram kısmı, zalim yöneticinin velayetidir ve en yükseğinden en alt makamına kadar onun tarafından (yöneticilik makamına) tayin edilen kimselerin yöneticiliğidir. Yönetici olarak onlar için çalışmak ve onlarla ticaret yapmak haramdır ve bu iş meşru değildir. Bunu yapan adam, yaptığı iş ister az olsun, ister çok, bu bulunmak büyük…

Hz. Hatice Kübra (s.a)

Hz. Hatice-i Kübra (s.a), Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.a) ilk eşi ve ilk Müslüman kadındır. Ümmü’l Müminin diye meşhurdur. Kendisi Kureyş eşraflarından Hüveylid b. Esed b. Abduluzza b. Kusay’ın kızıdır. Annesi Amir b. Lüey’in evlatlarından Fatıma bint Zaidetu’l Usam’dır. Cahiliyet döneminde kendisine “Tahire” denmekteydi. Peygamber efendimiz (s.a.a) ona “Kübra” lakabını takmıştır. Hz. Hatice (s.a) Bi’setten önce…

Büyük Günahların Konumu

Mümin birinin günahlarının tümü büyük de olsa bağışlanabilir. Ancak kul hakkına ait günahlar için helallik alınmalıdır. Konumuza başlamadan önce şunu belirtmek gerekir ki, günahların küçük ve büyük diye ikiye ayrılması Kur’an-ı Kerim kaynaklıdır. Nisa/31, Şura/37 ve Necm/32 bu konu hakkındadır. Bir taraftan günahların hangilerinin büyük, hangilerinin küçük olduğu hususunun Kur’an’da açıklanmaması, diğer taraftan büyük günahın…

Kadir Gecesi Bin Aydan Hayırlıdır

Yüce Rahman’ın Kadir Gecesi için tabiri “Bin aydan daha hayırlı gece” şeklindedir. Bu muazzam manalar ifade eder… İslam Dini’nin incisi Kur’an, Kur’an’ın incisi Ramazan, onun da incisi “Kadir Gecesi” dir. Zira Rahman Allah , samimiyetle ona yönelen kullarını affetmek istemekte ve bu nedenle de kapıları her zaman açık tutmaktadır. Yüce İslam dininde bazı özel günler…

Ehlibeyt Mektebinde Namaz

Namaz, Müslümanların en önemli ibadetidir. Kur’an ve hadislerde namaz için en yüce ifadeler kullanılmış ve namazın önemine vurgu yapılmıştır. Örneğin: Dinin direği, ruhun miracı, ruhu yıkayan, günahlardan uzaklaştıran, küfür ve iman arasındaki fasıla, kıyamette sorulacak ilk soru, amellerin kabul edilme şartı, kibir ve gururun kırıcısı… Namaz hicretten önce Hz. Resulü Kibriya Efendimize (s.a.a) farz olmuştur.…

İlâhi Adalet Açısından Şerler Şehit, Murtaza Mutahhari

Adl-i ilâhî açısından şerler (kötülükler) bir kaç temel başlık altında açıklanabilir: 1- Hikmet sıfatı, diğer bir deyişle hakîm olmak, Allah ve insan hakkında iki ayrı anlamdadır. İnsanın hakîm oluşunun anlamı, her işinde makul bir amaç gütmesi, en yüce ve erdemli hedefleri ve bu hedeflere erişmek için de en iyi araçları seçmesidir. Fakat Allah mutlak anlamda…

Ehl-i Beyt Kaynaklarında Ramazan Ayının Faziletleri

Merhum Şeyh Sadûk, muteber bir senet ile İmam Rıza’dan (a.s), o da babalarından, onlar da Hz. Emir-el Müminin Ali’den (a.s) şöyle rivayet etmişlerdir, buyurdu: Hz. Resulullah (s.a.a) bir gün bize hutbe okuyarak şöyle buyurdu: “Ey insanlar, Allah’ın ayı bereket, rahmet ve mağfiret ile size doğru gelmekte; öyle bir ay ki Allah katında en üstün aydır.…

Recep Ayının Fazilet ve Amelleri

Recep Ayının Fazilet ve Önemi

Recep ayı, kameri ayların yedincisi olup çok şerif ve haram aylardandır. Recep, baldan daha tatlı sütten daha beyaz olan cennette bir nehrin adıdır. Her kim bu ayda oruç tutarsa bu nehrin suyundan içecektir.

Tövbe Guslü ve Tövbe Namazı

Tövbe namazı veya Zilkade Ayının ilk Pazar günü kılınması gereken namaz, dört rekatlı bir namazdır. Bu namaz çok faziletli bir namaz olup, bağışlanmak ve imanlı bir şekilde ölmek isteyenler için Peygamber Efendimiz tarafından Müslümanlara tavsiye edilmiş çok değerli bir namazdır.