BEŞİNCİ VAHDET VE TAKRİB KONFERANSI

Sevgili İslam Peygamberinin kutlu doğum haftası münasebetiyle, beşinci takrib ve vahdet konferansı, Hamburg İslam Merkeziyle Hamburg Islam Şurasının ortak çalışmalarıyla alimler, üniversite öğretim üyeleri, gazeteciler, milletvekilleri ve kilise ile diğer sivil kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla 10 ocak günü “Toplumsal ve İslami bir sorun ve meydan okuma olarak aşırılık” adı altında Hamburg İslam Merkezinde düzenlendi.

Tekfircilik ve Vahabiliğin Türkiye Serüveni

Bir önceki yazıda Tekfirciliği;
“Tekfircilik vahdete, birlikteliğe ve ümmet olma düşüncesine karşıdır. Tekfircilik öteler, yalnızlaştırır, ayrıştırır ve sizi bir yere koymak ve orada mahkum etmek ister”, şeklinde tarif etmiştim.
Buradan hareketle, bu sapkın anlayışın, “Tekfirciliğin” Türkiye’de ki serencamına dair birkaç şeyi yazmak ve şu an gelmiş olduğu durama az da olsa değinmek istiyorum

Sünni-Alevi ilişkisi

Birilerinin Alevilere “düşman öteki” olarak Sünnileri işaret etmesinden sonra Aleviler şöyle düşünmeye başladılar: “Alevilik Sünniliğin dışındadır; Sünnilik devletin mezhebidir ve din görüşüdür; Sünniler Alevilerin taleplerinin devlet tarafından yerine getirilmesine karşıdırlar; tarihte uğradıkları büyük mağduriyetin sorumluluğu Sünnilere aittir; Sünni Diyanet bizi içine almaz.”