Hamburg İslam Merkezinde Manevi İtikaf Merasimi 2020

Değerli bacı ve kardeşlerimizin geçen yıllarda itikâf merasimine göstermiş oldukları yoğun ilgiye binaen, Hamburg İslam Merkezi (İmam Ali Camisi) bu yıl tekrardan bir itikâf merasimi düzenleyecektir. İitikâf merasimi Pazar, Pazartesi ve Salı günlerine tekabül eden 8, 9 ve 10 Mart 2020 günlerinde tertiplemektedir. Bu günler hicri kameri takvime göre Recep ayının 13. – 14. ve…

Iraktaki son elim hadiseler ve terör olaylarına dair Hamburg İslam Merkezinin Bildirisi

Iraktaki son elim hadiseler ve terör olaylarına dair Hamburg İslam Merkezinin Bildirisi BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Hamburg Islam Merkezi Başkanı Huccetu’l İslam Dr. Müfattih. Cuma günkü hutbesinde, Iraktaki son terör olaylarına ve ölümcül hadislere işaretle şöyle dedi: Miladi yeni yılın ilk günlerinde bulunmaktayız. Yeni yıl münasebetiyle tebriklerimizi sunmak istiyorduk. Ancak Irakta başgösteren elim ve üzüntü verici musibet hepimizi…

En Hayırlı İnsan

Hz. Fatıma (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Sizin en hayırlı olanlarınız insanlara karşı en iyi davrananlarınızdır. En değerli olanlarınız ise eşlerine karşı en merhametli ve bağışlayıcı olanlarınızdır.” Hz. Fatıma (a.s.) Delail’ul-İmame

Allah (c.c)’ın Azamati

İmam Hüseyin (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz ki zikri yüce olan Allah kullarını kendisini tanısınlar diye yaratmıştır, kulları O’nu tanıyınca, ona ibadet ederler ve ona ibadet edince de O’ndan gayrisine ibadetten müstağni/ihtiyaçsız olurlar.” İmam Hüseyin (a.s) (Sefinet’ul-Bihar, c. 2, s. 180)

Namaz

Emir’el-Müminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Eğer namaz kılan kimse kendisini çepe-çevre saran ilahi rahmetten haberdar olsaydı, asla başını secdeden kaldırmazdı.”  Emir’el-Müminin İmam Ali (a.s)  (Tesnif-u Gurer’il-Hikem, s. 175)

Takva

Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “İnsanların cennete girmesine en çok sebep olan şey, Allah’dan sakınması ve güzel ahlaklı olmasıdır.”  Resulullah (s.a.v) Bihar’ul Envar, c.71, s.373