İslamı Tanıma 130 İslam ve İnsan Hakları 6

Kur’an insanın yaratılış sürecini anlatırken “Ahseni takvim” ( En güzel kıvam, şekil) ifadesini kullanmaktadır. Bu vesileyle onu melekler tarafından dahi saygı ve onura layık ve şayeste bir varlık olarak niteleyip şöyle diyor “ Ona şekil verip kendi ruhumdan ona üflediğim zaman (melekler) ona secde ettiler” Tabiki bütün bu saygı ve tekrim insanın ruhi ve manevi boyutu içindir ve sahip olduğu ruha binaen insanın fizik ve cismi de takdir ve saygıya layık ve şayestedir.

Safer Ayı ve Erbain Merasimi

Hamburg İslam Merkezinde Safer ayı münasebeti ve ayrıca Peygamberimiz Hz. Muhammed s.a.a , İmam Hasan a.s , ve İmam Rıza a.s nın vefat yıldönümleri ve aynı zamanda İmam Hüseyin a.s ’in şehadetin kırkıncı günü vesilesiyle Erbain matem merasimi düzenlenecektir. Siz değerli bacı ve kardeşlerimizin katılımı bu merasimlerin daha coşkulu geçmesine vesile olacaktır. 20. Safar /…

Kan Kılıca Galiptir

Suudi Arabistan hükümetinin bu kararından vazgeçmesi zor bir ihtimaldir. Çünkü bu onun için bir Yezid savaşı haline gelmiştir. Başka türlü bölgedeki direnişi bastıramayacağı düşüncesindedir. Halbuki, Ayetullah Nemr’in başlattığı bu Hüseyni direniş onun şehadetiyle birlikte Suud rejimini bitirmeye yetecek bir direnişi de artık Hicaz topraklarında başlatacaktır.

“Uluslararası İslam Âlimleri Açısından Tekfirci ve Radikal Akımlar Tehlikesi Kongresi” Konuklarınının İslam İnkılâbı Rehberi tarafından Kabul Edilmesi

Bugün Salı Tahran da “Uluslararası İslam Âlimleri Açısından Tekfirci ve Radikal Akımlar Tehlikesi Kongresi” konulu uluslararası konferansa katılan din âlimleri, düşünürler ve konuklarını kabul eden İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, son yıllarda tekfirci akımların ihya edilmesinin müstekbirlik tarafından İslam dünyası için oluşturulmuş bir sorun olarak niteleyerek, habis tekfirci akımın, Amerika, sömürgeci devletler ve…