İslamı Tanıma 121 İslam ve Şeriat 15

Şeriat ile ilgili bir diğer önemli husus da şudur: Şer’i ahkam ve ilahi hukuk ile ahlak arasında çok sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Öyleki şer’i ahkamın bir çoğunun nihai hedefi ahlakidir. Öte yandan tevazü, iffet, haya, doğruluk, sadakat, cömertlik, yardım severlik , özveri ve fedakarlık gibi ahlaki vasıf ve niteliklerin, şer’i ahkamdan yararlanma ve bunu işler hale getirmedeki rolü oldukça köklü ve önemlidir

RAMAZAN BAYRAMI DUYURUSU

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Bir çok muteber rasathane ve astronomik merkezden aldığımız verilere dayanarak ve şer’i ölçüler ve kriterlere riayetle, Ramazan Bayramının ilk günü 29 Temmuz 2014 Salı günü  olarak ilan ediyoruz. Mubarek Ramazan ayında tutmuş olduğunuz oruçlar ve kılmış olduğunuz namazların İlahi dergahda kabul görmesini temenni ederek tüm müslüman bacı ve kardeşlere şu duyuruda bulunuyoruz. Bayram namazı sabah saat 9:30 da Hamburg İslam Merkezi İmam…