Yeryüzünün halifeliği insana verilmiştir

Niyet ve çabamız, Üstad Cevadi Amuli ile “Celal ve Cemal Aynasında Kadın” eserinde bir gezinti yaparken, din, gelenek ve modernite arasında kadın ve erkeği konumlandırma gayretinde olan, bu alanda çalışma yapan gençlerin dikkatine bu eseri sunmaktır. Ne ifrat ne tefrit, kadın ve erkek öz itibari ile nasıl bir mahiyet içermekte, kadın ve erkeğin bu dünyadaki…

Hazreti Fatıma‘nın irtihali

Hz. Fatıma (s.a) İslam Peygamberi (s.a.a) ve Hz. Hatice’nin (s.a) kızıdır. Hz. Fatıma, Hz. İmam Ali’nin (a.s) eşi ve Ehli Abanın (Ehli Kisa) beş kişisinden birisi ve “On İki İmam Şiaları” nezdinden On Dört Masumdan birisidir. Şiaların ikinci ve üçüncü imamları onun çocuklarıdır. Kendisi Necran Nasranîleriyle yapılan “Mübahale” gününde Hz. Peygamberin (s.a.a) yanında bulunan tek kadındır.

Hamburg İslam Merkezinde Manevi İtikaf Merasimi

Değerli bacı ve kardeşlerimizin geçen sene itikâf merasimine göstermiş oldukları yoğun ilgiye binaen, Hamburg İslam Merkezi İmam Ali Camisi Hamburg’un en eski ve ulu camisi olması sıfatıyla, bu sene de itikâf merasimini Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günlerine tekabül eden 02, 03 ve 04 Mayıs günlerinde tertiplemektedir. Bu günler hicri kameri takvime göre Recep ayının 13.…