İslami evliliğin gerçekleşmesi için gerekli olan Belgeler ve Şartlar

Gerekli olan Belgeler:

Açık ve okunur bir şekilde vekaletname formunun doldurulması.
Evlilik belgesinin iki nushasının eşler ve şahitler tarafından imzalanması.
Eğer bayan ilk evliliğini yapıyorsa ve babası müslüman ise babanın onayı.
Resmi evliliğin teyid edilmiş kopyası veya aslının ibrazı, Eşlerin bekar veya dul olduklarına dair belge.
Eşlerin kimliklerinin aslının ibrazı veya Noter, Konsolosluk ve Einwohnermeldeamt (İkametgah dairesi) makamları tarafından teyid edilmiş kopyasının ibrazı.
Almanyada ikamet edenlerin ikamet belgesi, alman vatandaşları için ise alman kimliğinin aslı veya ilgili dairelerde teyid edilmiş kopyası.
Bayanın ikinci evliliği ise boşanma belgesinin ibrazı.
Hamburg İslam Merkezi tarafından verilecek olan evlilik belgesine karşılık olarak 150 Euro’nun Merkezin sosyal işler dairesine nakit veya havaleyle aşağıdaki hesap nuamarasına ödenmesi.
Dikkat: Yukarıda istenilen belgeler tekmil edildikten sonra Hamburg İslam Merkezinin Sosyal İşler Dairesiyle irtibata geçip nikahın kıyılması için bir rendavu alınız.

 

Şartlar ve Hatırlatmalar:

Yukarıda zikredilen belgelerden hatta birisinin yokluğu, dosyanın eksikliği olarak telakki edilecek ve dosya geri gönderilecektir.
Eşlerden biri eğer müslüman değilse müslüman olmak için gerekli olan formu doldurması.
İslami evliliğin yapılması için mehir miktarının hiç bir ibhama yer bırakmıyacak şekilde açık ve sarih bir şekilde belirlenmiş olması lazım. Örneğin kaç altın, bilezik veya ne kadar para ise bunun açık ve dakik bir biçimde kaydedilmesi lazım.
Gelecekte bu konuda baş göstercek görüş ayrılıklarını önlemek için mehir miktarının ayrıca yazılı bir metinle belegelenmesi lazım. Bu metnin şahitler huzurunda ve ilgili alman dairelerinde teyid edilmesi lazım. (Noterlik, İkametgah dairesi veya Konsolosluk) Çünkü mehir kadının bir hakkıdır ve ilgili belge Almanyanın ilgili hukuki dairelerinde bir borç senedi olarak resmen tanınmaktadır.
Hamburg İslam Merkezi tarafından verilen evlilik belgesi şer’i ve dini geçerliliği haiz bulunmaktadır. İlgili ülkelerde geçerli kılınması için resmi evlilik belgesiyle birlikte evlenenlerin vatandaşı oldukları ülkelerin Elçilik veya Konsolsluklarına baş vurmaları gerekir. Alman mercileri nezdinde resmi evlilik gerçekleşmeden, sadece dini evlilik belgesiyle ilgili devletlerin temsilciliklerinde kayıt ve tescil işlemi yapılamaz.

 

Evlilik Başvuru Formları (İndirmek için Tıklayın):