İslamı Tanıma 121 İslam ve Şeriat 15

Şeriat ile ilgili bir diğer önemli husus da şudur: Şer’i ahkam ve ilahi hukuk ile ahlak arasında çok sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Öyleki şer’i ahkamın bir çoğunun nihai hedefi ahlakidir. Öte yandan tevazü, iffet, haya, doğruluk, sadakat, cömertlik, yardım severlik , özveri ve fedakarlık gibi ahlaki vasıf ve niteliklerin, şer’i ahkamdan yararlanma ve bunu işler hale getirmedeki rolü oldukça köklü ve önemlidir