“Uluslararası İslam Âlimleri Açısından Tekfirci ve Radikal Akımlar Tehlikesi Kongresi” Konuklarınının İslam İnkılâbı Rehberi tarafından Kabul Edilmesi

Bugün Salı Tahran da “Uluslararası İslam Âlimleri Açısından Tekfirci ve Radikal Akımlar Tehlikesi Kongresi” konulu uluslararası konferansa katılan din âlimleri, düşünürler ve konuklarını kabul eden İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, son yıllarda tekfirci akımların ihya edilmesinin müstekbirlik tarafından İslam dünyası için oluşturulmuş bir sorun olarak niteleyerek, habis tekfirci akımın, Amerika, sömürgeci devletler ve…

Şii Alimleri Konferansının Basın Bildirisi

Bu günlerde, üzülerek İslam dünyasının bir çok yerinde müslümanların can, mal ve namus güvenliklerinin payimal olduğuna tanıklık etmekteyiz. Bazı bölgedeki devlet ve hükumetlerin dar görüşlülüğü ve mezhepsel yaklaşımı, tekfiri teröristlerin cahiliyet döneminde dahi misline az rastlanan cinyetler ve katliamlar işleyip vahşet ve dehşet saçmalarına sebep olmuştur.