Velayetin İnsan Hayatındaki Önemi

Bin dört yüz yıl önce, dünya Bizans İmparatorluğu ile Sasani imparatorluğu arasında taksim edilmişti. Bu iki siyasi blokun ürettiği ve geliştirdikleri siyasetle ülkeler ve beldeler yönlendirilerek idare edilmekte idi. Cahaletin ve putperestliğin baş alıp gittiği Hicaz beldesi ise aşiret ve kabile savaşlarının dökmüş oldukları kanla maruf bir bölgeydi.