1973 yılından itibaren almanca olarak yayınlanan Fecr dergisi alanında müstesna ve saygıdeğer bir konuma sahiptir. Fecr dergisi, okuyucularını İslami konularda bilgilendirmenin yanı sıra dinler ve kültürlerarası etkileşimin gelişimine de katkıda bulunmakta, ayrıca göçmenlerin uyum problemleri ve çözümleri konusuna da geniş yer vermektedir. Karşılıklı hoşgörünün olmadığı çok kültürlü ve çok dinli bir toplumun sağlıklı olabileceğini düşünmek anlamsız olacaktır. Ancak hoşgörü ortamının olduğu bir toplumda kültürler, dinler ve adetler birbirleriyle kaynaşır ve bir zenginlik oluşturur.

Bu anlayıştan yola çıkarak, Fecr dergisinde İslam dini hakkında açık ve doğru bilgiler, açıklayıcı makaleler, haberler; bunların yanında İslam’ın felsefe, hukuk, ekonomi, mistisizm vb. konulara bakış açısını sunmaya çalıştık

Daha fazla bilgi için: www.al-fadschr.com