BEŞİNCİ VAHDET VE TAKRİB KONFERANSI

Sevgili İslam Peygamberinin kutlu doğum haftası münasebetiyle, beşinci takrib ve vahdet konferansı, Hamburg İslam Merkeziyle Hamburg Islam Şurasının ortak çalışmalarıyla alimler, üniversite öğretim üyeleri, gazeteciler, milletvekilleri ve kilise ile diğer sivil kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla 10 ocak günü “Toplumsal ve İslami bir sorun ve meydan okuma olarak aşırılık” adı altında Hamburg İslam Merkezinde düzenlendi.