اخبار
         Vahdet Haftası Konferansından Fotoğraf Kareleri için tıklayımızSevgili  İslam  Peygamberinin  kutlu  doğum  haftası  münasebetiyle,  beşinci  takrib ve  vahdet  konferansı,  Hamburg  İslam Merkeziyle  Hamburg Islam Şurasının   ortak  çalışmalarıyla alimler,  üniversite öğretim üyeleri,  gazeteciler, milletvekilleri ve  kilise  ile diğer  sivil  kurum ve  kuruluşların  temsilcilerinin  katılımıyla   10  ocak  günü  “Toplumsal ve İslami  bir sorun ve  meydan okuma olarak  aşırılık” adı  altında  Hamburg  İslam Merkezinde  düzenlendi. Fransadaki  terör  eylemlerinden  dolayı Alman dini, ilmi, siyasi ve  toplumsal çevrelerin  bu  konfernsa  ilgisi  çok  yoğundu. öyleki  Almanyadan ve   komşu devletler ile  İran, Irak ve  Türkiyeden  on  beşin üzerinde  televizyon  kanalı  yazılı  basın temsilcisi bu  konferansı  izleyip haberlerinde ve  yorumlarında  yer  verdiler.   Kur’anı  Kerimin  tilavetiyle  başlayan bu konferansta   Hamburg  İslam  Şurasının  Eş  beşkanları Ayetullah  Ramazani ve   Dr  Mustafa   yoldaş   yaptıkları  açılış ve  selamlama  konuşmalarında,  İslam  adına  yapılan ve    kurbanalarının  çoğunluğunu  müslümanların  oluşturduğu   terör cinayetlerinin  vahşi ve  barbar faillerinin  uzaktan  yakından   İslam  ile  irtibatlarının  olmadığı, bu  eylemlerin  tüm  müslümanlar  tarafından  lanetlendiğini ve  bunların  her  gün  İslama  yeni  bid’atlar   soktuğu,  bunların  yaklaşımına  göre  kendileri  gibi  düşünmeyen  ümmetin  kahir ekseriyetinin      kafir  olduğu  Küfrü  Azama (Büyük Küfür) kapıldığını  ve   bundan dolayı  malları, canları ve  ırzlarının  helal olduğunu  dillendirdiklerini vurgulayıp  şöyle  dediler. Fikir ve  düşünce  özgürlüğü  bahanesiyle   Peygamberlere, dini  mukaddesata hakaret  yapılmaması  gerek.  Bu tür  ihanet ve   hakaretler   gerilimi  daha da  tırmandırır. Fanatiklerin değirmenine  su  dökmek  olur ve  toplumsal güvenliği de  zedeler  Dünya  kamuoyu ve  politik  çevreler  Avrupadaki  cinayetlere  gösterdiği  tepkiyi ve  kurbanların  yakınlarıyla  sergiledkleri  dayanışmayı  dünyanın  başka  yerlerinde de       tekfiri-selefi  cinayetlere   kurban  gidenlere   karşı  sergilemelidirler ve  bu  konuda    çifte  standart  uygulanmamalı.  Ayrıca  teröristleri  destekleyen ve  onlara  mali  destek  sağlayanlara  karşı   baskı  uygulanmalı.  Bu arada  teröristlerin  Irakta, Suriyede, Nıjeryada  ve  dünyanın diğer  yerlerinde   kimin  silahlarını  kullandıklarına  dikkat  çekildi.  Ayetullah  Ramazani konuşmasının devamında  şöyle dedi: Bütün  bu  terör  grupları  labaratuar  üretimidir,  İslam  karşıtı  parti ve  siyasi   çevrelerin  mamulu,   dün  Taliban ve   el-Kaide  bu  gün   İşid ve  En-Nusra    yarın  ise  başkalarına  tanık  olacağız.  Bunlar   islam  karşıtı  devletlerin ve  istihbarat  servislerinin  üretimidir. İslamın   asıl  akımı    bütün  bu  cinayetleri  lanetlemekte  ancak  bu  caniler   Irak ve   Suriyede  senelerce  onbinlerce  kişiyi  öldürürken  kimseden  ses  çıkmaması  nasıl  yorumlanabilir. Bu  toplantı   byunca  farklı  başlıklar  altında dört    çalışma  grubu tertiplendi.  Bu cümleden 1-Müslümanlar  İşid  teröründen  dolayı bir  taraftan   genel  bir  töhmet    öte  yandan  bunlardan  mesafe  alma. 2-İslami  bir  aşırı akım  olan  selefiliğin  nedenleri,  sonuçları ve  karşıt  stratejiler 3-Toplumsal  bir  reaksiyon  olarak İslam düşmanlığı  ve   bu  bağlamdaki  aşırılık 4-Genel  İslami  akım, (Ana  Cadde, Sıvadi Azam)  marjinal  aşırı akımların  baskısı aldında. Akademik  çevreler, üniversite  öğretim  üyeleri, ilahiyatçilar ve  yazarlar  ile  islami  çatı  teşkilatların  başkanları söz  konusu   çalışma  gruplarında  konuyla  ilgili  görüş ve  düşüncelerini   beyan edip katılımcıların  konuyla  ilgili  bir  çok  sorusuna  cevap  verdiler. Sabah  saat  9.45 te    başlayan   Konferans akşam saat 19 da   Hamburg  İslam Merkezi   Başkanın Ayetullah Ramazaninin   kısa  bir  teşekkür ve derleme konuşmasıyla son  buldu.

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment