نماز جمعه

Hüccetül  İslam  Dr. Muhammed Hadi Mufettih

Hamd Alemlerin Yüce Rabbi olan Allah’a olsun. Bizi doğru yola hidayet eden odur. Eğer O’nun hidayeti olmasaydı doğru yola gelmiyecektik. Ona iman ediyoruz. Ona güveniyoruz, Ona tevekkül ediyoruz. Ona ibadet ediyor ve Ondan yardım ve medet talebinde bulunuyoruz. Salat ve selam ise kalblerimizin mahbubu,nefislerimizin munisi günahlarımızın şefaatçısı ve hastalıklarımızın tabibi sevgili Peygamberimiz Hatemul Enbiya, Rahmetenlilalemin Hz.Muhammed Mustafa ile risaletinin ve ilminin varisi ve sünnetinin muhafızı olan mutahhar Ehl-i Beyti ile   mucadele ve dava arakadaşlarından seçkin Ashabının üzerine olsun. Allah’ın rahmeti ve bereketi ise tüm müslümanların ve bilhassa burada hazır bulunan muhterem bacılar ve değerli kardeşlerin üzerine olsun.

HAZRETİ SULEYMAN  VE   SEBA  KRALİÇESİ BELQİS

Kur’anı Kerimin  naklattiği ilginç kıssalardan  biri de Hazreti  Suleymanın Seba Kraliçesi  Belqis  ile  tanışması ve  onu Tevhide  davet etmesi    hadisesidir. Bu  kıssa Kitabı  Mukaddesin  iki  yerinde  nakledilmiştir. Diğer  kıssalara  nisbeten   Hazreti,   Suleymanın   Seba  kraliçesi  ile  mektuplaşması ve buluşması  çok kısa, özet halinde  zikredimiştir.

Tevratta  bu  konuda  şöyle denilmektedir: Saba Kraliçesi (Melikesi), İsrail Kralı Solomon‘un (Süleyman Peygamber) bilgeliğini duydu ve onu sorularıyla test etmek amacıyla beraberinde baharat, altın ve değerli taşlardan müteşekkil birçok hediye ile yola çıktı (1. Krallar 10:1-13 ve 2. Tarihler 9:1-12). Kraliçe, Süleyman’ın bilgeliği ve serveti karşısında hayrete düştü ve Süleyman’ın tanrısına dua etti. Süleyman kraliçeye hediyelerle karşılık verdi ve “ne isterse alabileceğini” söyledi. Kraliçe zaten çok zengindi ve Süleyman’a hediye olarak 4,5 ton altın getirmişti (1. Krallar 10.10).

Kur’anın  bildirdiğine  göre, Hudhud  kuşu  Hazreti  suleymanın yanına  geldiğinde    Hazreti  Suleyman  onun   neden  kaybolduğunu  sordu. Hudhud   çok  gelişmiş  mureffeh  bir  memleket  gördüğünü,  memleketi  bir   Kraliçenin  idare ettiğini,  maddi  imkanlarının  çok çok  olduğunu  haber  verdi. Neml  suresi 22 ve  23  ayetlerde şöyle  denilmektedir.

  • فَمَكَثَ غَيْرَ بَعٖيدٍ فَقَالَ اَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَأٍ يَقٖينٍ
  • اِنّٖي وَجَدْتُ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَاُو۫تِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظٖيمٌ

“Çok geçmeden hüdhüd gelip dedi ki: “Ben, senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebe’ halkından sana kesin bir bilgi getirdim.”

 “Onları bir kadın hükümdarın yönettiğini gördüm; kendisine her imkân verilmiş; bir de muhteşem tahtı var”.

SEBA  MELİKESİ  (KRALİÇESİ) KİMDİR

Saba Melikesi Belkıs, tarihçilere göre MÖ 950-930 yıllarında yaşadı. Tarihte iz bırakmış en ünlü kadınlardan biri olan Saba Melikesi, Kızıl Deniz’in iki yakasına yayılan Etiyopya ve Somali’de hükümranlık sürdü. Dillere destan güzelliğiyle çevresindekileri büyüleyen Saba Melikesi, adaletiyle de gönüllerde taht kurdu

Müfessirler Sebe’ ülkesinde hükümdar olan ve Kur’an’da adı anılmaksızın bahsi geçen kadının Belkıs bint Şürahbil olduğunu kaydetmektedirler (Şevkânî, IV, 128). Ancak kaynaklarda Yelkame bint el-Yeşrah b. Hâris veya Belkıs bint el-Hedahid b. Şürahbil, bir Habeş efsanesine göre Mâkedâ adlarıyla anıldığı da bildirilmiştir. Belkıs’ın kimliği hakkında kesin bilgi verilmemekle birlikte tarihçiler onun milâttan önce X. yüzyılda yaşamış, Hz. Süleyman’la çağdaş bir Arap kraliçesi olduğunu söylemişlerdir; Kitâb-ı Mukaddes, I. Krallar, 10/1-10, 13; II. Tarihler, 9/1-9, 12).

SEBA  KRALİÇESİ VE  HALKININ  DİNİ 

Sebeliler şan ve şöhretin zirvesinde bir yaşam sürüyorlardı. Kullandıkları kapları altın ve gümüştendi. Evlerinin damlarında, duvar, pencere ve kapılarında bile altın, gümüş, inci gibi değerli taşlar ve fildişleriyle yapılmış süslemeler bulunurdu. Servet, mal mülk ve para Sebe şehirlerine adeta seller gibi akardı. Dünyanın en zengin milleti olmuşlardı. Ülkeleri mamur, çevreleri yemyeşil, tarlaları bereketli ve çarşıları mallarla dolup taşardı. Lüks içerisinde, son derece müreffeh olduğu kadar müsrif bir hayat yaşarlardı. Öyle ki yaktıkları kokulu ağaçların güzel tütsüsü millerce ötelerden gelen tayfalar tarafından hissedilirdi. Sahillerine uğrayan denizciler bu güzel kokudan mest olurlardı. Sana’a tepesinde inşa edilen Gumdan sarayı dillere destan olmuştu. İnşa ettikleri  yapı ver  barajların  kalıntıları  günümüze  kadar ayaklta  kalmıştır.

Sebe kavmi bu kadar nimete rağmen nankörlük etti. Allah’a şirk koşarak putperest bir inancı benimsedi.  Güneşe  tapıyorlardı  el-Maka, baş tanrıydı. Bunun yanında Venüs, güneş gibi gök cisimlerine de ilahlık vasfı vererek taptılar. Sebe hükümdarları, baş tanrının vekili sıfatıyla halktan itaat isterler, halk ise hükümdarları tanrının yakını olarak görür ve tanrı ile kendileri arasında aracılık yaptıklarına inanırlardı. Zamanla güneş, baş tanrı oldu. Hz. Süleyman (a.s)’e çevreden haber toplayıp getiren Hudhud, Sebe melikesi Belkıs’ı ve halkını güneşe taparken görür ve hemen Hz. Süleyman’a durumu bildirir.

وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ؛ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ؛ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿نمل:۲۴-۲۶

Ancak onun ve halkının Allah’ı bırakıp güneşe taptıklarını da gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş, böylece onları yoldan alıkoymuş; bu yüzden doğru yolu bulamıyorlar.

 (Şeytan bunu) göklerde ve yerde gizli olanı açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah’a secde etmesinler, diye yapmış.

Oysa büyük arşın sahibi olan Allah’tan başka tanrı yoktur.”

Hudhudun   Kralıçe  Belqis ve onun  hükümeti  hakkında naklettiklerinde  dikkat  çeken  önemli  bir  husus  şuudur: Hudhud  bir  kadının  yönettiği  hükumetten  övgüyle  söz etmekteyken,  bu  bağlamda Kur’an  olumsuz  bir tavır  sergilemediği  gibi  sağlanan  refah ve  güvenliği  zimnen övmekte ve  teyid etmektedir. Çünkü 20 inci asra  kadar  dünyanın  hiç  bir  yerinde   bir  kadının  hükumetine  olumlu  yaklaşılmıyordu. Hatta  avrupa ve  amerikada da. Malumunuy  günümüzde dahi  yönetici  ve  lider  pozisyonda olan  kadınların  sayısı   bir  elin  parmakları  kadardır.  Kur’anın  bu  ayeti toplumsal alanda  becerinin  ve   yeteneğin  önemli  olduğunu  kadın veya erkek  oluşun  önemli  olmadığını  yansıtmaktadır.

SEBE  KRALİÇESİ  SULEYMAN  SARAYINDA

Süleyman aleyhisselâm, Hudhudun sözünün doğru olup olmadığını anlamak için yazdığı bir mektubu kraliçeye götürüp sonuçtan kendisini haberdar etmesini hüdhüde emretti. Mektubun besmele ile başlaması ve Sebe’ halkının Süleyman’a teslim olmalarını istemesi, davetin hem siyasî hem de dinî olduğunu göstermektedir.

Ahd-i Atîk’te Sebe (Şeba) kraliçesinin, Allah’ın adını yaymasından dolayı şöhreti her yerde duyulan Hz. Süleyman’ı bizzat görmek, gerçek bir peygamber olup olmadığını anlamak üzere büyük bir kafileyle Kudüs’e geldiği ve gelirken de baharat, altın ve kıymetli taşlardan oluşan çok değerli hediyeler getirdiği anlatılmaktadır. Ziyareti sırasında Hz. Süleyman’a sorduğu, karşılığı yalnız kendince bilinen her sorunun cevabını almış, sonunda da onun peygamberliğine ve Allah’ın birliğine iman etmiştir. Hz. Süleyman’a, “Daima senin önünde duran, senin hikmetlerini dinleyen adamlarına ne mutlu!” diyerek takdirlerini bildirmiş ve kendisine verilen kıymetli hediyelerle birlikte ülkesine dönmüştür. Buradan anlaşılan husus, Hz. Süleyman’ın şöhretinin Sebe (Sabâ) halkının yaşadığı Yemen’e kadar yayıldığı ve Belkıs’ın kendi arzusuyla gidip iman etmiş olarak ülkesine geri döndüğüdür.

Kur’an’da anlatılan kıssa Ahd-i Atîk’tekinden farklıdır. Hz. Süleyman Hudhudun getirdiği bilgiler üzerine, güneşe tapan Sebeliler’in bir kadın olan hükümdarlarına yine hüdhüd vasıtasıyla bir mektup gönderir ve onları hak dine davet eder. Mektubu alan melike kavminin ileri gelenlerini toplar, Süleyman’dan besmele ile başlayan ve kendilerini tevhid dinine davet eden çok önemli bir mektup aldığını söyleyerek muhtevası hakkında onlara bilgi verir ve, “Ey ileri gelenler, vereceğim karar hakkında fikrinizi açıklayın; sizin görüşünüzü almadan kesin bir emir vermek istemiyorum!” der. Onlar da güçlü ve kuvvetli olduklarını, istediği emri verebileceğini söylerler. Melike hükümdarların girdikleri yerleri tahrip edip güçlüleri zelil kıldıklarını hatırlatarak meseleyi barışçı yoldan halletmek niyetinde olduğunu bildirir ve Hz. Süleyman’a açık ve olumlu bir cevap yerine bazı hediyeler gönderir. Bu duruma öfkelenen Süleyman Belkıs’ın hediyelerini elçileriyle birlikte geri yollar ve onu üzerine yürümekle tehdit eder. Sonunda Hz. Süleyman’ın bizzat ziyaretine gitmek zorunda kalan melike, onun cismanî ve ruhanî gücü karşısında gerçek bir peygamber olduğunu anlar ve daha önce yanlış yolda bulunduğunu itiraf ederek tevhid dinini kabul eder.

PEYGAMBER  MEKTUBUNA KARŞI  SERGİLEDİĞİ TAVIR

َالَتْ: يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ؛ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ؛ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ

29: Mektubu alan Sebe’ melikesi adamlarına şöyle dedi: “Ey ileri gelenler! Bana çok önemli bir mektup bırakıldı.”

30: “Mektup Süleyman’dan geliyor; «Rahmân Rahîm Allah’ın ismiyle» diye başlıyor.”

31: “«Bana karşı büyüklük taslamayın; derhal müslüman olup huzuruma gelin» diyor.”

Belqis mektubu alır almaz, onun çok mühim, pek şerefli ve değerli bir mektup olduğunu söyledi. Çünkü o:

    Hârikulâde bir yoldan gelmiştir. Onu insanlardan bir postacı değil, bir kuş getirip ve yukarıdan önüne bırakmıştır.

    Filistin ve Suriye’nin büyük hükümdarı Sultan Süleyman’dan gelen bir mektuptur.

    O, Rahman Rahim Allah’ın ismiyle başlamaktadır. Bu, o zamana kadar hiç bir hükümdarın tatbik etmediği, alışık olunmayan olağanüstü bir üsûldü.

    Mektupta dünya mülk ve saltanatına arzuyu dile getirecek hiçbir kelime, hatta bir işaret bile yoktu. Bilakis o, en samimi ifadelerle Allah’a davet ediyordu. Dolayısıyla Belkis ve halkını açık ve anlaşılır bir uslupla isyanı bırakıp itaate yönelmeye ve müslüman olarak Hz. Süleyman’ın huzurunda hazır bulunmaya çağırması mektubun en önemli özelliği idi.

“Müslüman olarak gelmeleri” talebinde, hem “boyun eğmiş, teslim olmuş olarak gelme”, hem de “İslâm’ı kabul edip müslüman olarak gelme” mânası vardır. Birinci mâna, Hz. Süleyman’ın hükümdar olma vasfına, ikinci mâna ise, onun peygamberlik vasfına uygundur. Dolayısıyla mektubun hem dinî hem de siyâsî yönünün olduğu anlaşılmaktadır.

Süleyman (a.s.)’ın mektubuna gönlünü kaptıran ve onun ezici tesiri altında kalan Belqis, verecek bir cevap bulamadı; ancak “bu çok şerefli, çok değerli bir mektup” diyebildi. Gönlünü saran bu hissiyatı, aynı zamanda hitap ettiği ileri gelenlerin gönüllerine de aşıladı. Mektubun sahibine cephe almak ve düşmanlık yapmak istemediği her halinden anlaşılmaktaydı. Bunu açık olarak söylemese de mektubu bu şekilde tavsif etmekle, beklediği görüşe zemin hazırlamaktaydı. Aslında bu hüsn-i edep ve yüksek ihtirâmıyla Belkis, fânî saltanatını ebedî bir mülke çevirme lütfuna erişti; İslâm’la ve Hz. Süleyman’ın beraberliğiyle şereflendi. Nitekim Firavun’un sihirbazları da, değneklerini atacakları sırada önceliği Hz. Mûsâ’ya vermeleri, yani Allah’ın peygamberine bir edep ve ihtirâm gösterisinde bulunmaları sebebiyle, kısa bir müddet içinde şehâdet rütbesine yücelmişlerdi. (bk. A‘râf  7/115) Câlib-i dikkattir ki, Resûlullah (s.a.s.)’in çevre ülkeleri İslâm’a davet için gönderdiği mektupları hürmetle karşılayanları Allah Teâlâ ya hidâyetle şereflendirmiş veya mülkünün devamını sağlamış; saygısızlık edenleri ise hidâyetten mahrum bıraktığı gibi pek fenâ bir şekilde cezalandırmıştır. Efendimiz (s.a.s.)’in mektubunu öpüp başına koyan Necâşi’nin hüsn-i hâtimesi ile onun mübârek mektubunu parçalama şenaatinde bulunan kisrânın bütün mülk ve saltanatının  paramparça olması bunun en açık misâlidir. Bütün bunlar dinin alâmet ve nişânelerine saygının ehemmiyetini, saygısızlığın da fecâatini gözler önüne sermektedir. Bu sebepledir ki Cenâb-ı Hak:

“Kim Allah’ın belirlediği nişânelere saygı gösterirse, Allah’a saygı göstermiş olur. Çünkü bu davranış, kalplerin Allah’a saygıyla dopdolu oluşundandır” (Hac 22/32) buyurur.

Melike Belkıs’ın mektup karşısında sergilediği ilk tavır böyle edep, saygı ve ihtiram dolu olunca, olayın ilerleyen bölümlerinin bu istikamette olumlu geliştiğini görmekteyiz:

 Kralıçe  Belqisin bir  Peygamberin  mektubuna  karşı  sergilediği  tavrı,  İran  Kisrasının  Peygamber  mektubuna  karşı sergilediği  saygısızlıkla  karşılaştırdığımızda   kraliçenin  ne  kadar  akıllı.  Hekim ve  keskin  görülü  olduğnu  anlamış  oluruz.  Onun  ferasetini Mevlana  şu  şekilde  dile  getirmektedir.

  رحمت صد تو بر آن بلقیس باد ** که خدایش عقل صد مرده بداد

  Belkıs’a yüzlerce rahmet olsun. Tanrı, ona yüzlerce erkeğin aklını vermişti.

 هدهدی نامه بیاورد و نشان ** از سلیمان چند حرفی با بیان‏

  Bir hudhud kuşu, Süleyman’dan birkaç satırdan ibaret bir mektup getirdi.

 خواند او آن نکتهای با شمول ** با حقارت ننگرید اندر رسول‏

  Belkıs okudu. Elçinin getirdiği o şümullü nükteleri hor görmedi.

 جسم هدهد دید و جان عنقاش دید ** حس چو کفی دید و دل دریاش دید

  Gözü, hudhud gördü, gönlü onun Anka olduğunu anladı. Duygusu onu bir köpükten ibaret gördü, gönlüyse bir derya.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment