اخبار

 

Muharrem-ul   Haram ayının  başlamasıyla birlikte,   farklı  milletlerden ve  mezheplerden binlerce  Ehl-i Beyt  yolunun  yolcusu 
ve  İmam  Huseyin a.s ’ın  sevdalılarının  katılımıyla on  üç  gece boyunca  Hamburg  İslam Merkezinde İmam Huseyin’in   kıyamı ve 
aşurasını anma ve  mateminde  göz yaşı  dökme  merasimleri tertiplendi.

Her  geçen  gün daha  görkemli  bir şekilde   dünyanın  dört bir yanında tertiplenen  Aşura  merasimlerine bu  sene  gençliğin çok 
aktif  ve  coşkulu bir  şekilde   katılımı her kesin  dikkatlerini ve  takdirini kazanmıştır.

Her  gece  Hamburg İslam Merkezinde    akşam ve yatsı  namazının  kılınmasından sonra  düzenlenen  merassimde Hüccet-ül  İslam Haydariyi  Kaşani   İmam  Huseyin’in şahsında  Rahmani   hayatın farklı    boyutları  hakkında Kur’an  ve  Sünnet ışığında  izahatta  bulunuyordu.

Hamburg  İslam Merkezi  Başkanı Ayetullah Ramazani  ise  Aşura günü binlerce   İmam  Huseyinin matemlisine ve  sevdalısına hitaben
yaptığı  konuşmada müslümanların  farklı katmanlarından  bilhassa  gençlerin bu  mersimlere   coşkulu bir  şekilde  katılımından dolayı takdir ve  teşekkürlerini  dile getirip  şöyle dedi: İmam  Rıza a.s  şöyle   buyurmaktadır: “Allah  bizim davamızı  ihya edene, ilimlerimizi  öğretip insanlara   bunları öğretene  rahmet  eylesin. İnsanlar  eğer bizim  sözlerimizin güzelliğini  göreseler  bizlere uyacaklardır.”

İmam  Huseyin  Aşura günü  yaptıkları  fedakarlık ve gösterdiği  kahramanlıklarla tüm  insanlığa  en şerefli ölümü  ve  maddi dünya  hayatından  ayrılışı   ders  vermiş oldu. Her  ne  kadar İmam  Huseyin   şehadeti iledünya  yaşamına   en güzel bir  şekilde    son vermişse de,  Kerbela  kıyamının asıl amacı insanlığa en   onurlu ve şerefli  bir  yaşam dersi vermek ve  toplumdaki  sapıklık, delalet ve  adaletsizliğe son  vermek olmuştur.  İmam insanlara zulüm ve  siteme  karşı izzetli ve  onurlu  bir mücadele dersi  vermekte ve  zalimlerle  zillet  içerisinde  yaşamaktansa izzetle  ölümün  tercih edilmesi ve  insan onur ve saygınlığının  payimal edildiği  bir  dünyada  müslümanın  ölümü arzulamasının  pek ala   yerinde olacağını. Her  gece  yapılan konuşmalardan  sonra  mersiyeler   okunuyor ve programın  sonunda İmam Huseyin  matemlilerine  ikram yapılıyordu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment