İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah’ul Uzma Hamene’inin bürosunun hilalı gözetleme komisyonu başkanı ve aynı zamanda Tahran üniversitesi Jeofizik departmanı üyesi Hüccetül İslam Dr. Muvahhid Nejad’ın Hamburg İslam Merkezinin internet sayfasında yer alan takvim hakkındaki görüşü.

Hamburg İslam Merkezi Başkanı Ayetullah Ramazani ile fıkıh ve astronomi alanında ihtisas sahibi olan iranlı uzmanların yoğun çabaları ve işbirliğiyle, uzun araştırmalar sonucu hazırlanan ve İslam Merkezi sayfasında yer alan takvim tarafımızdan teyid edilmektedir.

Bu takvimin en önemli imtiyazlarından birisi, aydınlık geceler için dahi imsak ve şafak zamanının belirlenmiş olmasıdır. Bu takvim, müctehitlerin bu alandaki fetvaları nazarı itibara alınarak hazırlanmıştır. Bölgede aydınlık gecelerde yapılan bir kaç rasad (gözetleme) ve beraberimde bulunan ve bu alanda uzman olan Huccetül İslam Muhammed Rızaiyle birlikte beş Avrupa ve İskandinavya ülekesinde yaptığımız gözetlemeler sonucu hazırlanmıştır. Bunun için hem imsak ve şafak vaktinde ve hem diğer vakitlerde ihtiyat yapılması öngörülmüştür. Yeni fetvalara istinaden ve aydınlık gecelerde daha detaylı gözlemlerin ve rasadların yapılarak imsak ile sabah ezanı arasında varolan yarım saatlık ihtiyatın asgari düzeye inmesini ümid ediyorum.

Ayrıca tahran üniversitesi Jeofizik departmanı tarafından farklı ülke ve şehirlerin şer’i vakitlerini (takvimini) belrileyen bir CD hazırlanmıştır. Jeofizik departmanı astronomi ve felekiyat alanında yetkin bir kuruluştur. Bu kuruluş tarafından sunulan takvimde, İran Radyo Televizyonu tarafından sunulan şeri vakitlerle ilgili veriler esas alınmıştır.

Allah’ın lutfü ve inayeti, bu önemli dini ve ilmi çalışmada katkı ve emeği olan herkese olsun.
Alirıza Muvahhidnejad
Şerif Teknoloji Üniversitesi İlmi Heyeti
Tahran Üniversitesi Jeofizik Departmanı Takvim Konseyi Üyesi