Hamburg İslam Merkezinde Ramazan Bayramı Ziyafeti

20 Temmuz 2015 tarihinde Hamburg İslam Merkezinde Ramazan Bayramı münasabetiyle Bayram yemeği ziyafeti tertiblenmiştir. Farklı milletler ve dinlere mensup kişilerin yanısıra Hamburg’un tanınmış simalarından olan ilmi, dini, kültürel ve ekonomi alanlarında meşhur şahsiyetler de bu ziyafete iştirak etmişlerdir.Konuşmacılar: 1. Hamburg İslam Merkezi Başkanı ve İmamı, Ayetullah Ramazani 2. Kuzey Almanya Protestan Kiliseleri Başkanı, Piskopos Kirsten…

AVRUPA Şİİ ALİMLER FEDERASYONUNUN DÖRDÜNCÜ KONFERANSI

Avrupa Şii alimler ve Teologları, İslam açısından barış ve güvenlik adı altında üç günlük bir seminer düzenlediler. Almanyanın farklı ülkelerinden 150 alim ve alimenin katılmasıyla Hamburg İslam Merkezinde 13 ila 15 tarihleri arasında düzenlenen bu ilmi konferansta İslam açısından barış ve güvenlik hususu farklı yönleriyle ele alınıp incelendi. Bu başlık altında konferansın sekreterliğine gönderilen makaleler okundu. İran İslam Cumhuriyetinden iki seçkin alim olan Ayetullah Lenkeranı ve Hüccetül İslam Murteza Cevad Amuli de bu konfernsın onursal konukları olarak hazır bulundular

BEŞİNCİ VAHDET VE TAKRİB KONFERANSI

Sevgili İslam Peygamberinin kutlu doğum haftası münasebetiyle, beşinci takrib ve vahdet konferansı, Hamburg İslam Merkeziyle Hamburg Islam Şurasının ortak çalışmalarıyla alimler, üniversite öğretim üyeleri, gazeteciler, milletvekilleri ve kilise ile diğer sivil kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla 10 ocak günü “Toplumsal ve İslami bir sorun ve meydan okuma olarak aşırılık” adı altında Hamburg İslam Merkezinde düzenlendi.