Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “İnsanların cennete girmesine en çok sebep olan şey, Allah’dan sakınması ve güzel ahlaklı olmasıdır.” 

Resulullah (s.a.v)

Bihar’ul Envar, c.71, s.373

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment