Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “İlim Allah’ın yeryüzündeki emanetidir. Alimler ise Allah’ın yeryüzündeki güvendiği emin kimselerdir. Her kim ilmiyle amel ederse gerçekte Allah’ın emanetine riayet etmiştir.” Resulullah (s.a.v)

Bihar’ul-Envar, c. 2, s. 36

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment