“Allah’ın nimetleri bir kimseye çoğaldıkça, insanların ona ihtiyacı da çoğalır; kim bu zahmete katlanmazsa, o nimetleri yok olmaya hedef kılar.

Hz. İmam Muhammed Taki’den (as)

İhkak’ul-Hak, c. 12, s. 428

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment