İmam Hüseyin (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz ki zikri yüce olan Allah kullarını kendisini tanısınlar diye yaratmıştır, kulları O’nu tanıyınca, ona ibadet ederler ve ona ibadet edince de O’ndan gayrisine ibadetten müstağni/ihtiyaçsız olurlar.”

İmam Hüseyin (a.s)

(Sefinet’ul-Bihar, c. 2, s. 180)

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment