En Hayırlı İnsan

Hz. Fatıma (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Sizin en hayırlı olanlarınız insanlara karşı en iyi davrananlarınızdır. En değerli olanlarınız ise eşlerine karşı en merhametli ve bağışlayıcı olanlarınızdır.” Hz. Fatıma (a.s.) Delail’ul-İmame

Allah (c.c)’ın Azamati

İmam Hüseyin (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz ki zikri yüce olan Allah kullarını kendisini tanısınlar diye yaratmıştır, kulları O’nu tanıyınca, ona ibadet ederler ve ona ibadet edince de O’ndan gayrisine ibadetten müstağni/ihtiyaçsız olurlar.” İmam Hüseyin (a.s) (Sefinet’ul-Bihar, c. 2, s. 180)

Namaz

Emir’el-Müminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Eğer namaz kılan kimse kendisini çepe-çevre saran ilahi rahmetten haberdar olsaydı, asla başını secdeden kaldırmazdı.”  Emir’el-Müminin İmam Ali (a.s)  (Tesnif-u Gurer’il-Hikem, s. 175)

Takva

Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “İnsanların cennete girmesine en çok sebep olan şey, Allah’dan sakınması ve güzel ahlaklı olmasıdır.”  Resulullah (s.a.v) Bihar’ul Envar, c.71, s.373

İmam Kimdir

İmam Hüseyin (a.s) şöyle buyurmuştur: “Canıma and olsun ki İmam sadece Allah’ın hükmüne göre hüküm veren, adaleti uygulayan, ilahi hak dine inanan ve Allah yolunda ve ilahi hudutlarda nefsini dizginleyen kimsedir.”  İmam Hüseyin (a.s)  (İrşad/204)