اخبار مراکز دیگر

Kur’an ve Ehl-i Beyt Mektebi Osterholz Erbain Merasimi Düzenledi Erbaini Hüseyni’yi anmak için Almanya ve Hollanda şehirlerinden gelen Ehl-i Beyt dostları, İmama olan sevgilierini ve Velayete olan bağlılıklarını çeşitli etkinlikler ile gösterdiler.Programın sunuculuğunu üstlenen Selim Başak Ehl-i Beyt dostlarnı selamladıktan ve günün önemine değindikten sonra programın açılışı için Seyyid Ali’yi Kur’an tilaveti için kürsüye çağırdı.Açılış konuşması ise İbrahim Çakar hoca tarafından yapıldı.Çakar hoca konuşmasının başında Erbain’i Hüseyini anmak için Kerbalaya giden 26 milyon müminin son yolcululuklarını hatırlattı. Yüzlerce kilometre yaya yolculuk eden müminler, İmam Hüseyine aşklarını her türlü zorluk ve zahmete katlanarak kanıtladıkları ifade edildi.Çakar hoca İmamın kıyamının ana ilkesinin ‘Ya izzetli bir yaşam ve bu olanaksız olduğunda şerefli bir ölüm’ olduğunun altını çizdi. Muhterem konuşmacı Hüseyini kıyamı ve Erbain’in önemini şu satırlarla özetledi:’’İmam Hüseyin ve vefalı yaranları kendi şehadetleriyle Rabblerine karşı vaziflerini en iyi şekilde yerine getirdiler. Peki bu kıyam Kerbela’da bitti mi? Kesinlikle cevabı hayırdır. Kerbela’da bitmesini Yezidler isterler. Tarihe gömmek ve Tarih kitaplarında istedikleri gibi sonraki nesillere aktarmak isterler. Biliyorsunuz tarih ne yazık ki Emevi gözlüğüyle yazılan bir tarih olmuştur. Emeviler bu yüce Kıyamı da tahrif etmek ve kıyamı isyan olarak yansıtmak istediler. Ama tarihe baktığımızda batıl cephesinin planlarını suya düşüren ve Kerbela kıyamının ikinci merhalesini başlatan bir hamle görüyoruz: Erbain. bu ikinci merhale dökülen kanın mesajını yayma görevini taşır. Bu görevi üstlenen ise bir kadın: Zeyneb! Zeyneb kendisi masum olmayan bir şahsiyet. Bundan almamız gereken ders şudur: Yüce kıyamlar ve ameller masumlara munhasır değildir. Bir masum olmayan da yüce kıyamın bir parçası oluyorsa bu bizim için de geçerli olur.’’Hazreti Zeyneb Hüseyni kıyamın ikinci merhalesinin öncülüğünü üstlenmiş olduğu ve dökülen pak kanların mesajını bütün tarihe yaymış ve Velayet uğruna fedakalık yaptığı hakikati, konuşmacı tarafından vurgulandı. Kıyamın ana ilkesi ise şu cümlede dile getirlidi:’’İmam Hüseyin ve Zeyneb’in bıraktığı mesaj şudur: Tüm zalimlere karşı ya Hüseyini ya Zeynebi olmak gerek! ’’İbahim Çakar son olarak İran İslam İnkılabı’nın İmam Hüseyin’in kıyamınn çağımıza yansıması ve yeni bir merhalesi olduğunu açıkladı.Osterholz cematinden Nida imam Hüseyin üzerine ‘’ Dein Kampf ist mein Kampf’’ adında bir almanca şiiri ve arından Malahat hanimefendi ‘Ben Zeynebim’’ şiirini okudu.Program Den Haag Sakaleyn gençliğinden kız tevaşih grubunun bir kaç tevaşihnin yanında farsça ağıtlar okumasıyla devam etti.Hamburg İslam Merkezi’nin Genel Müdürü Yardımcısı Hüccet ül-İslam İranmeneş konuşmasını yapmak için kürsüye davet edilen bir sonraki konuk oldu. İranmeneş konuşmasında günümüzde de hakiki İslam’ın araştırılması ve tanıtılması gerektiğini İmam Hamenei’nin Batılı gençlere yazdığı ikinci mektubu hatırlatarak vurguladı. Bu mektubta İslam dünyasında ve dışında yaşanılan bir çok İslam adına yaşanılan acı ve felaket olayların İslamla ilgisi ve bağlantısı olmadığı batılı gençlere söylenmiştir. Muhterem konuşmacı Erbain’in önemini ise bu cümlelerle özetledi: ’’Erbain bizim için dini ve destansı bir manevradır. Hacc merasimi de tüm müslümanlar için bir manevradır. Bu yıl malesef 8 bine yakın insan Hacc merasiminde hayatlarını kaybettiler. Ama Erbain merasimine 26 milyon katılmasına rağmen bir acı hadise yaşanmadı.’’Mehriban ve Maria bir sonraki şiir okunuşu için sahneye alındılar. Manzum bir edebiyatla imamın destansı kıyamını içeren bu şiirin ardından Şüheda küçük kız kardeşimiz duygusal bir şiiri hazreti Zeyenb’in yaşadığı çileler üzerine okudu.İmam Hamenei’nin Kerbela hadisesi hakkında konuşmasından bazı alınıtları içeren bir sinevizyon toplantının bir sonraki programıydı.Muhammed İnce genç kardeşimiz ve ardından Sakaleyn kız Kur’an tilavet grubu toplantının manevi atomosferini etkileyen Kur’an tilavetiyle merasime katkıda bulundular. Kur’an ve Ehl-i Beyt Mektebi önderi ve banisi Muhammed Avci Hoca konuşmasını yapmak için kürsüye davet edildi.Avci Hoca Avrupa’da refah içersinde bir çok uğraşın olmasına rağmen İmam Hüseyine olan aşktan dolyaı uzun yollar kat edip Erbain merasimine gelen Ehl-i Beyt aşıklarına teşekkür edip dünyanın her yerinde Hüseyi’ne olan aşkın milyonlarca insanı harekete geçirmesini hatırlatarak bu ilahi aşkın, bu Ehl-i Beyt’e olan aşkın kıymetinin altını çizdi.Muhterem konuşmacı Kerbela hadisesinin dramtik boyutuna kısaca değinerek konuşmasının ana konusunu ‘Ehl-i Beyt mektebinin şanına uygun yaşamı oluşturma’ ya ayrıdı.‘’Ailemizi, çocuklarımızı, gençlerimizi Ehl-i Beyt mektebinin şanına, büyüklüğüne, azametine uygun yetiştirme için gayret göstermelyiiz. Eğer bizler bu küfür beldesinde Muhammedi bir toplum oluştura bilirsek, eğer bizler imanlı, Kuran’lı, ahlaklı, edebli ve hayalı bir toplum yetiştire bilirsek belkide bir çok insanın hidayetine vesile oluruz.’’Avci hoca sözden ve anlatıdan daha fazla yaşamla ve güzel ahlakla insanlara yol göstericilik yapılması gerektiğine işaret ederek ancak Kur’an ve Ehl-i Beyt öğretilerinin doğrutusunda yaşamını şekillendiren bir müminin Ehl-i Beyt dostu olduğu iddia edebileceğini vurguladı.Bursa alimlerinden Bülent Ayyıldız hoca bir selamlama konuşması için kürsüye çağırldı.Ayyıldız hoca, başta Avci hoca olarak Kuran ve Ehl-i Beyt mektebi topluluğunu tebrik ve Ehl-i Beyt’in çizgisinde daha iyi çalışmalar gerçekleşmesini temenni ettikten sonra, konuşmasında su sözlere yer verdi:’’İman’ın en güçlü kulpu namaz kılma, oruç tutma, Hacca gitme değildir. Ancak Ehl-i Beyt’e sevgi en sağlam kulptur. Bu sevginin nasıl 30 milyon insanı İmam Hüseyin’nin şehadat yerinde topladığını görüyoruz. 30 milyon asker komutanlarının emrine hazır! Dünyanın bütün orduları toplansa bu sayıya ve niteliğe kavuşmaz. Sizin de burdaki çoşkuyla bulunmanız İmam’ın ve Zeyneb’in yanında olduğunuzun kanıtıdır.’’Sonraki gösteri ise sinezeni merasimi oldu. Keke, Yusuf ve Selçuk kardeşlerimizin okudukları mersiyeler eşliğinde Ehl-i Beyt dostları sinezeniyle eşlik etti.Kur’an ve Ehl-i Beyt MektebiWelayet News

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment