Welayet News – Program, Stichting Sakaleyn öğrencilerinden Yusuf Karabulut’un Kur’an tilavetiyle başladı.Açılış konuşmasında Uğur Ertürk, günümüzde Velayeti Fakih makamında bulunan İmam Hamanei ile dünyanın hiçbir yöneticisi ve lideri kıyaslanamaz olduğunu belirtti ve Haremeyn şehitlerinin mesajlarının Suud rejiminin sona erdirilemsinde aranması gerektiğini söyledi. Zira tüm Ehl-i Beyt İmamları, Hz.Zehra (s.a.) ve İmam Humeyni gibi şahsiyetler bu tür zalim ve diktatör zihniyetlerin karşısında olduğu ve karşı durdukları bir gereçktir.Daha sonra kız öğrencilerden oluşan grup ‘Kıyame’ suresini tilavet ettiler.

Program, Ahmad Celili Kheypoor’un Kur’an tilaveti ve hadisi kısayı okumasıyla devam etti. Misafir konuşmacı Hüccetül İslam vel Müslimin Dr. Mirfatimi yaptığı konuşmasında Hz. Fatima ve namazın önemini içeren bir konuşma sundu. Ardından Seyyit Musavi yaptığı konuşmada Hz. Fatima’nın faziletlerini ve kadınların en hayırlısı olduğunu belirtti.Muhammed Avci Hoca konuşmasını hadisi kutsiyle başladı:’Ey Muhammed sen olmasaydın alemi yaratmazdım’ Bu yolda Aşk ehli olan yok olup gitmez, aksine yeniden tazelenip zinde olur. Bu Aşkın nerde ve nasıl olacağına dahil bir ön bilgi edinilemez. Bugün baktığımızda Avrupanın göbeğinde tecelli ettiği görülecektir.Kız öğrencilerden oluşan tewaşi grubu Hz. Fatima hakkında bir ağıt okudular.Program, Ahmad Celil Kheypoor’un okuduğu mersiyelerle sona erdi.

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment