مقالات


Recep,
baldan daha tatlı sütten daha beyaz olan cennette bir nehrin adıdır. Her kim bu
ayda oruç tutarsa bu nehrin suyundan içecektir. Mübarek Recep ayı, ilahi
rahmetin indiği, Kabe’nin oğlunun doğduğu ve efendimizin me’bus olduğu aydır.
Her kim Recep ayında bir gün oruç tutarsa Allah’ın hoşnutluğunu kazanır. İlahi
gazap ondan uzaklaşır ve cehennem kapıları üstüne kapanır.” Bu ayın en önemli
amellerinden bazıları şunlardır: Oruç Tutmak, Sadaka Vermek, Dua Okumak, İmam
Hüseyin’i a.s Ziyaret etmek, Umre yapmak, Regaip Gecesinin Kandili
Amellerini yerine getirmek…

Recep ayı, kameri ayların yedincisi olup çok şerif ve haram
aylardandır. Recep, baldan daha tatlı sütten daha beyaz olan cennette bir
nehrin adıdır. Her kim bu ayda oruç tutarsa bu nehrin suyundan içecektir. 

Recep, Şaban
ve Ramazan ayları çok şerif aylardan olup faziletleri hakkında bir çok rivayet
nakledilmiştir. Recep ayı, yedinci aydır.

Mübarek
Recep ayı, ilahi rahmetin indiği ve Kabe’nin oğlunun doğduğu aydır. Peygamber
Ekrem s.a.a şöyle buyurmuştur: “Recep ayı, ümmetim için ‘istiğfar’ ayıdır.
Recep ayı, Allah’ın büyük ayı olup fazilet ve saygınlıkta ona erişilmez. Bu
ayda kafirlerle savaşmak haramdır. Recep, Allah’ın ayı; Şaban benim ayım ve
Ramazan, ümmetimin ayıdır. Her kim Recep ayında bir gün oruç tutarsa Allah’ın hoşnutluğunu
kazanır. İlahi gazap ondan uzaklaşır ve cehennem kapıları onun üstüne kapanır.”
Recep ayına,
Allah’ın rahmetinin insanların üzerine yağdığı anlamına gelen “Recebu’l Eseb”de
demektedirler.

Masumlardan
nakledilen bir rivayette şöyle buyrulmuştur: “Recep, baldan daha tatlı sütten
daha beyaz olan cennette bir nehrin adıdır. Her kim bu ayda oruç tutarsa bu
nehrin suyundan içecektir.” Başka bir hadiste şöyle denilmiştir: “Her kim onda
üç gün oruç tutarsa cennet ona farz olur.”

Recep
Ayındaki Önemli Etkinlikler
Recep ayında
dini ve tarihi bir çok gelişme yaşanmıştır. Onlardan bazılarına aşağıda
değiniyoruz:
1. Birinci
gün: Hz. İmam Muhammed Bakır’ın a.s doğum günü. Hicri 57
2. Üçüncü
gün: Hz. İmam Ali Naki Hadi aleyhi selam’ın Şehadet günü hicri 254
3. Birinci
Cuma günü “Regaib Gecesi” kandili
4. Onuncu
gün: Hz. İmam Muhammed Taki’nin a.s hicri 195 ve Hz. Ali
Asgar’in a.s doğum günleri. Hicri 60
5. On üçüncü
gün: Emire’l Mümin’in Hz. Ali’nin aleyhi selam Kabe’de doğduğu gün.
6. On
yedinci gün: Peygamber efendimizin oğlu İbrahim’in vefat günü hicri 10
7. Yirmi
Beşinci gün: İmam Musa bin Cafer aleyhi selam’ın şehadet günü hicri 182
8. Yirmi
Yedinci gün: Peygamber Efendimizin s.a.a mebus olduğu gün.

RECEP AYININ
AMELLERİ
Recep ayı,
Allah Teâlâ’nın inayet ettiği ve fazileti hakkında bir çok hadisin olduğu bir
aydır.

1. Oruç
Tutmak
Hz. İmam
Cafer Sadık a.s şöyle buyurmuştur: “Hz. Nuh a.s gemiye bindiği zaman Recep
ayının birinci günüydü. Yanındakilerden o günü oruç tutmalarını istedi. Sonra
şöyle buyurdu: “Bugünün orucu gelecek yıla kadar oruç tutanı ateşten uzak tutar
ve bu aydan yedi gün oruç tutarsa azap kapıları onun üzerine kapanır.”

Peygamber
Efendimiz Allah’ın selamı onun ve ehlibeytinin üzerine olsun şöyle buyurmuştur:
“Kim bu ayda bir gün oruç tutarsa Kıyametin zorluklarından güvende olur.”

Bu ayın
Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü üç gün oruç tutmak çok güzedir. zira
naklolunan rivayetlere göre her kim haram aylardan bu üç günü oruç tutarsa Hak
Teâlâ onun için 900 yıllık ibadet sevabı yazar. 

2. Sadaka
Vermek
Mali
imkanları olanların bir mod taam miktarı kadar miskinlere sadaka vermeleri.
Mali imkanları olmayanların bunun yerine diyebildikleri kadar tesbih ve zikir
demeleri.

3. Dua
Okumak
Bu ayda
okunması müstahap olan bir çok dua bulunmaktadır. Bu duaların okunması.

Bu dualara
bu adresten ulaşabilirsiniz: Recep Ayının Fazilet ve Amelleri

4. İmam
Hüseyin’in a.s Ziyareti
Hz. İmam
Cafer Sadık’tan a.s rivayet edildiğine göre her kim imam Hüseyin’i a.s
Recep ayında ziyaret ederse Allah onu bağışlar. Elbette bilinmelidir ki uzaktan
da Hz. Hüseyin ziyaret edilebilir. İnşallah.

5. İmam Ali
bin Musa Rıza’nın a.s ziyaret edilmesi.

6. Bu ayda
Umre yapılması.

7. İstiğfar
ve Zikirlerin yapılması
Efendimizden
nakledildiğine göre bu ayda her kim 1000 defa: “La ilahe illallah”; “Allah’tan
başka ilah yoktur” zikrini okursa Allah Teâlâ onun için 100 bin iyilik yazar ve
onun için cennette yüz şehir yapar.

Her kim
aşağıdaki zikri yüz defa söyler ve ardı sıra sadaka verirse, Allah onun sonunu
rahmet ve mağfiretle hatmeder. Kim dört yüz defa söylerse Allah yüz şehidin
sevabını kendisine verir. 

اَسْتِغْفِرُ
اللهَ الذى لا اِلَـهَ إلاَّ هُوَ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَاَتُوبُ اِلَيْه
Esteğfirullahellezi
la ilahe illa hu, vehdehu la şeriyke lehu ve etubu ileyh.”[1]

8. Namaz
Recep ayında
her akşam iki rekat namaz aşağıdaki şekilde kılınmalıdır.

a Her
rekatta Fatiha suresinden sonra üç defa “Kafirun” ve bir defa “İhlas” suresi
okunur.
b Namazdan
sonra şu dua okunur:

لا اله الاّ
اللّه وحده لاشريك له، لهُ الملك و له الحمد، يحيى و يميت و هو حىّ لايموت بيده الخير و هو
على كل شى‏ءٍ قدير و اليه المصير ولاحول ولا قوّة الاّ باللّه العلى
العظيم. اللّهمّ صلّ على محمد النبىّ الاُمىّ و آله

“La ilahe
illallahu vehdehu la şeriyke lehu, lehul mulku velehul hamd, yuhyi ve yumiytu
ve huve hayyun la yemutu biyedihil ğayru ve huve ale kulli şey’in kadir ve
ileyhil mesir ve la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahumme
salli ale muhhammedin nebiyyil ummiy ve alihi.”[2]

Daha sonra
Allah Subhan’dan ne hacetin varsa istersin.

Seyyid İbni
Tavus, Hz. Resulü Ekrem’den şöyle rivayet etmiştir: “Her kim Cuma günü öğle ve
ikindi namazının arasında dört rekat namaz kılar ve her rekatta Fatiha
suresinden sonra 7 defa ‘Ayetel Kürsü’, 5 defa “İhlas” suresini okursa ve sonra
10 defa
«أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِى لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَ أَسْأَلُهُ
التَّوْبَةَ»
“Esteğfirullahellezi
la ilahe illa hu ve eseluhu’t tevbe”[3]
derse Hak Teâlâ onun için bu namazı
kıldığı andan ölene kadar her gün bin hasene iyilik verir. Ve ona okuduğu her
ayet için kızıl yakuttan bir şehir ve her söylediği her harf için beyaz inciden
cennette bir saray verir ve onu hurilerle evlendirir ve ondan razı olur.

Hz.
Resulullah efendimizden s.a.a şöyle rivayet edilmiştir: “Her kes Recep ayının
gecelerinden birinde 10 rekat namaz kılar ve her rekatta Fatiha suresinden
sonra 1 defa Kafirun 3 defa İhlas suresini okursa, Allah Teâlâ onun günahlarını
bağışlar.”

9. Regaib
Gecesinin Kandili Amelleri
Recep ayının
ilk Cuma akşamına Leyletu’l Regaib; rekaib gecesi derler. Bu gece için oldukça
fazla faziletler sayılmıştır. Bu gecenin mahsus ameli ise şöyledir:
Perşembe
günü oruç tutmalı. Akşam namazı ile yatsı namazı arasında 12 rekat namaz
kılmalıdır. Namaz şu şekilde kılınmalıdır:

Namazlar
Sabah namazı gibi ikişer rekatlık olarak kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha
suresinden sonra 3 defa Kadir Suresi ve 12 defa İhlas suresi okunmalıdır.

12 Rekat
namaz bittikten sonra 70 defa şöyle demelidir:
«اللّهم صلّ على محمد النبّى الاُمّى و على آله»; 
“Allahumme
Salli Ale Muhammed en Nebiyyil Ummi ve ale Alihi”[4]

Sonra
secdeye gitmeli ve 70 defa şöyle demelidir:
«سبّوحٌ، قُدّوسٌ، رب الملائكة والرّوح»
“Subbuhun
Kuddusun Rabbul Melaiketu ver Ruh”

sonra
secdeden kalkmalı ve 70 defa şöyle demelidir:
ربّ اغفر
وارحم و تجاوز عمّا تعلم انّك انت العلى العظيم
“Rabbi’ğ fir
verhem ve tecavez amme te’lem inneke entel aliyyul azim.”[5]

Yeniden
secdeye gitmeli ve yeniden 70 defa şöyle demelidir:
«سبّوحٌ، قُدّوسٌ، رب الملائكة والرّوح»
“Subbuhun
Kuddusun Rabbul Melaiketu ver Ruh”[6]

Sonra ne
haceti varsa Allah’tan istemelidir.

Hz.
Resulullah efendimizin buyurduğuna göre Regaib gecesinde bir çok günahlar bu
gecenin hatırına bağışlanır ve her kim bu namazı kılarsa kabre konulduğu ilk
gece Allah Teâlâ bu namazın sevabını ona güzel, parlak ve güzel bir yüzlü
olarak gönderir. Fasih bir dille ona ey benim habib’im! Müjdeler olsun ki her
şiddet ve zorluktan kurtulanlardan oldun.” Ona sen kimsin? Allah’a yemin ederim
ki senin gibi güzel yüzlü birisini görmedim, senin sözlerinden daha tatlı bir
söz duymadım ve senin kokun gibi güzel kokulu bir koku koklamadım.” Der. O da
ben falan yılın, falan ayında falan gece kıldığın namazın sevabıyım. Senin
yanına hakkını eda etmek için geldim. Yalnızlığında birlikte olalım ve vahşeti
senden gidereyim. Sur üfürülünceye kadar kıyamette ben senin üstüne gölge
olacağım. Dolayısıyla mutlu ol ki asla senden hayır yok olmayacaktır. 

10. İhlas
Suresini Okumak
Seyyid İbni
Tavus, İkbal kitabına Hz. Resulü Ekrem efendimizden s.a.a ihlas suresini bu
ay okumanın çok faziletli olduğunu nakletmiştir. Okunacak miktar ise 10 bin,
bin veya yüz defa olmalıdır. Ayrıca her kim Cuma günü ihlas suresini 100 kere
okursa kıyamet günü onun için nur olacağını ve onu cennete çekeceğini rivayet
etmiştir.

* Burada
zikredilen tüm müstahap namazlar sabah namazı gibi ikişer rekatlı olarak
kılınmalıdır.

** Recep
ayının ilk günü Türkiye’de yarın Cumartesi günü İran’da Pazar günüdür.
Dolayısıyla Recep ayının amellerine amel etmek isteyenler buna dikkat
etmelidir.

Recep Ayının Fazilet ve Amelleri

________________________________________

[1] –
ANLAMI: “Kendisinden başka ilah olmayan, tek olup ortağı bulunmayan
Allah’tan bağışlanma diliyor ve O’na tövbe ediyorum. 
[2] –
ANLAMI: Allah’tan başka ilah yoktur; tektir ve ortağı yoktur. padişahlık ve
hamd O’na mahsustur. Diriltir ve öldürür. O ise diridir ve hiçbir zaman ölmez.
Bütün hayırlar O’nun elindedir. Ve O’nun her şeye gücü yeter. Her şeyin dönüşü
onadır. Yüce ve azametli Allah’a dayanmayan hiçbir güç ve kuvvet yoktur.
Allah’ım! Ümmi peygamber Muhammed ve Ehlibeytine rahmet et.”
[3] -ANLAMI:
Kendisinden başka ilah olmayan, Allah’tan bağışlanma diliyor ve O’na tövbe
ediyorum.
[4] –
ANLAMI: “Allah’ım! Ümmi peygamber Muhammed ve Ehlibeytine rahmet et.”
[5] –
ANLAMI: “Allah’ım! Bağışla merhamet et. Hakkımızda bildiğin şeylerden
kötülüklerden geç; doğrusu en yüce ve ulu ancak sensin.”
[6] –
ANLAMI: “Melekler ve Ruhun rabbi olan Allah, mukaddes ve bütün
noksanlıklardan münezzehtir.” 

 

 

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment