Hz. Resul-ü Ekrem den s.a.a
nakledilen bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: “Recep Allah ın büyük
ayıdır. Hiçbir ay hürmet ve fazilette bu aya ulaşamaz. Bu ayda kafirlerle savaş
haramdır. Şunu bilin ki recep Allah ın ayı, şaban benim ayım ve ramazan
ümmetimin ayıdır. Kim recep ayının bir gününü oruç tutarsa, Allah ın rızasını
kazanmış olur. Allah ın gazabı ondan uzaklaşır ve cehennem kapılarından birisi
onun yüzüne kapanır.”

İmam Musa Kazım dan a.s şöyle
rivayet edilir: “Kim recepten birgün oruç tutarsa, cehennem ateşi bir
yıllık mesafe ondan uzaklaşır. Kim üç gün oruç tutarsa, cennet ona farz
olur.”

İmam Sadık tan a.s nakledilen bir
hadiste İmam a.s Resul-i Ekrem den s.a.a şöyle rivayet etmiştir:
“Recep benim ümmetim için
mağfiret dileme ayıdır. Bu ayda istiğfar edin tevbe edin ve bağışlanma
dileyin. Zira Hak Teala, çok bağışlayan ve rahimdir. Recep ayına
“Asabb” dökülen denir; zira bu ayda benim ümmetimin üzerine çok
rahmet dökülür. O halde şu zikri çok söyleyin:

اسْتغْفر
الله واسْأله التّوْبة

“Esteğfirullahe ve
es eluhu t-tevbe.”

“Allah tan mağfiret ve tevbe
diliyorum.”

İbn-i Babeveyh, Salim den şöyle
rivayet etmiştir:
“Ben recep ayının sonuna bir
kaç gün kala İmam Sadık ın a.s yanına gitmiştim. Beni görür-görmez şöyle
buyurdu: Ey Salim! Bu ayda hiç oruç
tuttun mu?” “Hayır vallahi” dedim “ey Resulullah ın
oğlu!” İmam a.s şöyle buyurdu: “O kadar sevap kaybetmişsin ki
miktarını ancak Allah c.c bilir. Bu, Allah ın üstün kıldığı ve hürmetini
yücelttiği bir aydır. Bu ayda oruç tutanları kendi ikram ve değerlendirmesine
mazhar kılmayı kendisine farz kılmıştır. Salim diyor ki ben: “Ey
Resulullah ın oğlu, eğer bu ayın kalan günlerini oruç tutarsam, bu ayda oruç
tutanların sevabının bir kısmını elde etmiş olabilir miyim? diye sorduğumda
şöyle buyurdu: “Ey Salim! Kim bu ayın sonundan bir gün oruç tutarsa, ölüm
anındaki can çekişme ve rahatsızlıklardan, ölüm sonrasının dehşetinden ve kabir
azabından kurtulur. Kim bu ayın sonundan iki gün oruç tutarsa, Sırat tan
kolaylıkla geçer ve kim bu ayın sonundan üç gün oruç tutarsa, kıyamet gününün
büyük korkusu, dehşet ve zorluklarından kurtulur ve kendisine cehennem
ateşinden kurtuluş beratı verilir.”

Resul-i Ekrem s.a.a : “Recep
ayındaki ilk Cuma gecesinden gaflet etmeyin. Hiç şüphesiz o geceye melekler
“Ragâib Gecesi” derler. Zira gecenin üçte birisi geçtiğinde, göklerde
ve yerde bulunan bütün melekler Kabe ve etrafına toplanırlar. Allah-u Teâlâ
onlara hitap ederek şöyle buyurur: “Ey benim meleklerim, istediğiniz şeyi
benden dileyin.” Onlar da şöyle arz ederler: “Ey Rabbimiz, bizim
isteğimiz Recep ayının oruçlularını bağışlamandır.” Allah Tebâreke ve
Teâlâ da “Kabul ettim” diye cevap verir.

 
Bu Ayda Oruç Tutamayanlar
İçin Zikir
Kısaca recep ayının orucuyla ilgili
çok fazilet ve sevap nakledilmiştir. Bazı mazeretlerden dolayı recep ayının
orucunu tutamayan birisi, her gün yüz defa şu zikri söylerse recep ayının
orucunun sevabını kısmen de olsa idrak etmiş olur:

سبْحان
الاْله الْجليل، سبْحان منْ لا ينْبغي التّسْبيح إلاّ له، سبْحان الاْعزّ
الاْكْرم، سبْحان منْ لبس الْعزّ وهو له اهْلٌ
“Subhan el-İlah il-celîl.
Subhane men la yenbeğî t-tesbîhu illa leh. Subhan el-eazz il-ekrem. Subhane men
lebise l-izze ve huve lehu ehl.”
Anlamı: Münezzehtir yüce İlâh.
Münezzehtir kendisinden başkasına tessbih ve takdis yakışmayan. Münezzehtir en
büyük izzet ve kerem sahibi. Münezzehtir layık olduğu halde izzet libasını
giyen. –Allah-

Bu Ayda Her Gün Namazlardan
Sonra Okunan Dua
Seyyid İbn-i Tavus, r.a Muhammed
İbn-i Zekvan dan r.a şöyle naklediyor: “İmam Cafer Sadık a a.s ;
“Canım sana feda olsun, işte Recep ayına girmiş bulunuyoruz; Allah ın beni
faydalandıracağı bir duayı bana öğretmenizi istiyorum” dedim. İmam a.s
yaz diye buyurdu:

Recep ayının her gününde akşam,
sabah, gece ve gündüz kıldığın namazların ardından şu duayı oku:

Birinci Dua

يا منْ ارْجوه لكلّ خيْر، وآمن سخطه عنْد كلّ شرٍّ، يا منْ يعْطي
الْكثير بالْقليل، يا منْ يعْطي منْ سأله يا منْ يعْطي منْ لمْ يسْألْه ومنْ لمْ يعْرفْه تحنّناً منْه ورحْمةً، اعْطني بمسْألتي ايّاك جميع
خيْر الدّنْيا وجميع خيْر الاْخرة، واصْرفْ عنّي بمسْألتي ايّاك جميع شرّ الدّنْيا وشرّ الاْخرة، فانّه
غيْر منْقوص ما اعْطيْت،
وزدْني منْ فضْلك يا كريم 

“Ya men ercûhu li-kulli hayr;
ve âmenu sehatehu inde kulli şerr. Ya men yu ti l-kesîre bi l-galîl. Ya men
yu tî men seeleh. Ya men yu tî men lem yes elhu ve men lem ye rifhu
bi-mes eletî iyyake cemîe hayr id-dunya ve cemîe hayr il-ahire, vasrif annî
bi-mes eletî iyyake cemîe şerr id-dunya ve şerr il-ahire. Feinnehu ğayru
mengûsin ma e teyte ve zidnî min fazlike ya kerîm.”

Ravi şöyle devam ediyor; sonra İmam
a.s sol eliyle sakalını tuttuğu halde sağ işaret parmağını hareket ettirerek
bu duayı okudu ve ardından şu cümleleri ekledi:

يا ذَا
الْجَلالِ وَالاْكْرامِ يا ذَا النَّعْماءِ وَالْجُودِ يا ذَا الْمَنِّ
وَالطَّوْلِ حَرِّمْ شَيْبَتي عَلَى النّارِ
“Ya ze l-celâli ve l-ikram. Ya
ze n-ne mai ve l-cûd. Ya ze l-menni ve t-tavl. Harrim şeybetî ale n-nâr.”
Ey her hayrını ümid ettiğim ve her
kötülükte gazabından güvencede olmayı umduğum rabbim ! Ey aza karşılık çok
veren; ey rahmet ve şefkatinden dolayı isteyene de, istemeyene de veren. Sana
yalvarıyorum, dünya ve ahiret hayrının hepsinden bana da nasip buyur. Bütün
dünya ve ahiret şerrini benden uzaklaştır. Kendi fazl-u kereminden bana
verdiğini artır ey Kerim Allah !

Ey celal ve kerem sahibi, ey
–sonsuz- nimetler ve cömertlik sahibi, ey bağış ve ihsan sahibi, şu beyaz
sakalımı -cehennem- ateşine haram yasak kıl.

Recep ayının her gününde okunması
gereken diğer dualar:

İkinci Dua
يا منْ يمْلك حوائج السّائلين، ويعْلم ضمير الصّامتين، لكلّ
مسْألة منْك سمْعٌ حاضرٌ وجوابٌ عتيدٌ، اللّـهمّ و موعيدك، الصّادقة، وايديك الفاضلة، ورحْمتك الواسعة، فأسْألك انْ تٌصلّي على محمّد وآل محمّد
وانْ تقْضي حوائجي للدّنْيا والاْخرة، انّك على كلّ شيْيء قديرٌ 

Ey saillerin hacetlerini elinde
bulunduran ve susanların sırrını bilen Allah sen her isteği anında duyar ve
her isteği yerine getirebilirsin. Allah’ım! Senin vaatlerin sadık, nimetlerin
bol ve rahmetin geniştir. O halde, Muhammed ve Ehlibeyt’ine rahmet etmeni ve
benim dünya ve ahiretle ilgili hacetlerimi vermeni diliyorum. Şüphesiz senin her
şeye gücün yeter.
 
Üçüncü Dua

خاب الوافدون على
غيْرك، وخسر
المتعرّضون إلاّ لك، وضاع الملّمون إلاّ بك، واجْدب الْمنْتجعون إلاّ من انْتجع فضْلك، بابك مفْتوحٌ
للرّاغبين، وخيْرك مبْذولٌ للطّالبين وفضْلك
مباحٌ للسّائلين، ونيْلك متاحٌ للاملين، ورزْقك مبْسوطٌ لمنْ
عصاك، وحلْمك معْترضٌ
لمنْ ناواك، عادتك الاْحْسان الى الْمسيئين،وسبيلك الابْقاء على الْمعْتدين، اللّـهمّ فاهْدني هدى
الْمهْتدين، وارْزقْني اجْتهاد الْمجْتهدين، ولا تجْعلْني من الْغافلين الْمبْعدين، واغْفرْ لي يوْم الدّين

Senden başkasının kapısına giden
mahrum kalır; senden gayrisine yönelen ziyan eder; senin katından başkasına
yönelen zayi olur ve senin fazlu kereminden başkasını uman kaybeder. Kapın
talep edenlere açıktır; hayır ve ihsanın arayanlara ulaşır. Fazl-u keremin
saillere mubah, bağışın ümit edenlere hazır, rızkın sana isyan edenlere dahi
açıktır. Hilmin seni kastedenlere ulaşır. Kötülük edenlere iyilik etmek, senin
sünnetin ve haddini aşanlarla müdara etmek senin yolundur. Allah’ım! O halde
beni de hidayet edilmişlerin yoluna hidayet et. Bana da itaatin yolunda çaba
gösterenlerin çabasını nasip buyur; beni rahmetinden uzaklaştırılmış
gafillerden eyleme ve ceza kıyamet gününde beni bağışla.

Dördüncü Dua

اللّـهمّ انّي اسالك صبْر الشّاكرين لك، وعمل الْخائفين منْك،
ويقين الْعابدين لك، اللّـهمّ انْت الْعليّ الْعظيم، وانا عبْدك الْبائس الْفقير، انْت الْغنيّ الْحميد،
وانا الْعبْد الذّليل،
اللّـهمّ صلّ على محمّد وآله واْمْننْ بغناك على فقْري،
وبحلْمك على جهْلي، وبقوّتك على ضعْفي، يا قويّ يا عزيز،
اللّـهمّ صلّ على محمّد وآله الاْوصياء الْمرْضيّين، واكْفني ما اهمّني منْ امْر
الدّنْيا والاخرة
يا ارْحم الرّاحمين

Allah’ım! Sana şükredenlerin
sabrını, senden korkanların amelini ve sana ibadet edenlerin yakinini diliyorum
Senden. Allah’ım! Sen yücesin, azamet sahibisin; bense Senin zavallı ve fakir bir
kulunum. Seni gani ve güzel sıfatlara sahipsin, bense zelil bir kulum.
Allah’ım! Muhammed ve Ehlibeyti’ne rahmet et ve zenginliğinle fakirliğime,
hilim ve sabrınla cahilliğime, gücünle zayıflığıma acı; ey güçlü ve izzet
sahibi Allah’ım! Muhammed’e ve onun beğenilmiş vasileri olan Ehlibeyti’ne
rahmet et; dünya ve ahiretimle ilgili önemli sorunlarımı hallet, ey
merhametlilerin en merhametlisi!

Recep Ayının Amelleri
Bu ayda 1000 defa bu zikir
söylenir:
اَسْتَغْفِرُ
اللهَ ذَا الْجَلالِ وَالاْكْرامِ مِنْ جَميعِ الذُّنُوبِ وَالاثامِ

Kim 100 kere bu zikri:
اسْتغْفر
الله لا الـه إلاّ هو وحْده لا شريك له واتوب اليْه

Der ve ardı sıra sadaka verirse,
Allah onun sonunu rahmet ve mağfiretle hatmeder. Kim dört yüz defa söylerse
Allah yüz şehidin sevabını kendisine verir. 

1000 kere bu zikri söylemek:
لا الـه
إلاّ الله

Kim Recep ayında yetmiş defa
sabahleyin yetmiş defa da akşamleyin bu zikri:
اَسْتَغْفِرُ
اللهَ وَاَتُوبُ اِلَيْهِ

Der ve Yetmişinci defanın ardı sıra
yetmiş birinci de
اَللّـهُمَّ
اغْفِرْ لي وَتُبْ عَلَيَّ
Derse, Allah’ın hoşnutluğunu
kazanarak ölür ve recep ayının bereketiyle cehennem ateşine müptela olmaz.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment