نماز جمعه

Tarih: 27.11.2015
Hatip: Hamburg İslam Merkezi Başkanı
Ayetullah Ramazani

 
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
Hamd Alemlerin Yüce Rabbi olan Allah’a olsun. Bizi
doğru yola hidayet eden odur. Eğer O’nun hidayeti
olmasaydı doğru yola gelmiyecektik. Ona iman ediyoruz. Ona
güveniyoruz, Ona tevekkül ediyoruz, Ona ibadet ediyor ve Ondan
yardım ve medet talebinde bulunuyoruz. Salatve selam ise
kalblerimizin mahbubu, nefislerimizin munisi,
günahlarımızın şefaatçısı ve hastalıklarımızın tabibi sevgili Peygamberimiz
Hatemul Enbiya, Rahmetenlilalemin Hz. Muhammed Mustafa ile risaletinin ve
ilminin varisi ve sünnetinin muhafızı olan
mutahhar Ehl-i Beyti ile mucadele ve dava arakadaşlarından
seçkin Ashabının üzerine olsun. Allah’ın rahmeti ve
bereketi ise tüm müslümanların ve bilhassa
burada hazır bulunan muhterem bacılar ve
değerli kardeşlerin üzerine olsun.

İnsanın rüşdü ve kemali için insan
organlarının terbiyesi ve disiplin altına alınması bir zaruret ve gereksinimdir.
Yani organlarımız sırf maddi kullanım veya dünyevi lezzetler için bize verilmiş
değillerdir. Mümin insan tüm maddi ve manevi üstün ve ulvi hedeflere varmak ve dünya
ile ahiret saadetini temin etmek için bu organlarını Allah’ın emrettiği şekilde
kullanmalıdır. Örneğin bize emanet olarak verilen elleri ele alalım. Hem kendimiz
ve hem de diğer insanlara ve varlılkara hizmet etmekte çok önemli bir rol oynamak
üzere bizlere sunulmuş olan çok mükemmel bir organ. Dolayısıyla elllerimiz bir taraftan
bir çok hayırlı iş vesilesi olurken. Yerinde ve istenilen şekilde kullanılmadıkları
takdirde bin bir şerre alet olabilir. Nitekim Allah c.c Rum suresi 41 ayeti kerimede
şöyle buyurmaktadır. “İnsanların kendi elleriyle işlediklerinden dolayı
kara ve denizde bozulma fesat meydana geldi, Böylece belki dönerler diye yaptıklarının
bir kısmını kendilerine tattırmaktadır.” Bu ayetin şerhinde İmam Caferi
Sadık hazretleri şöyle buyurmaktadır: “Nimetleri değiştiren günahlar başkalarının
hakkına tecavüz etmektir. Pişmanlık meydana getiren günah ise adam öldürmektir.
Bedbahtlık ve mutsuzluğa sebebiyet veren günah ise zulümdür. Perdeleri yırtan günah
ise içki içmektir. Rızkı önleyen günah ise riyadır. Ölümü çabuklaştıran günah ise
silai rahimi, akrabalarla iyi ilişkiyi kesmektir, Duayı geriye çeviren ve
havayı karartan günah baba ve anneye isyan etmek karşı gelmektir.”

Şura otuzuncu ayeti kerimede ise Yüce
Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Başınıza gelen her musibet, ellerinizde
kazandıklarınız yüzündendir. Günahlarınızın birçoğunu da affeder.” Bazen de
insan bu iki eliyle katl, cinayet, zulüm ve benzeri günah ve kötülüklerde bulunabiliyor
ve bir çok çeşit fitne ve anormalliklere sebebiyet verebiliyor. Örneğin Habil hakkkında
Kur’an şöyle buyurmaktadır: “Eğer beni öldürmek için bana el uzatsan, ben
seni öldürmek için sana el uzatacak değilim. Kuşkusuz ben alemlerin Rabbi olan Allahtan
korkuyorum.” Maide 28

ELLERİN HAKKI
Ahlaki hukukta her bir insan organının
hakkı ve vazifesi belirlenmiş ve İnsanoğlu bu hak ve sorumlulukları hakkıyla yerine
getirmek için bu konuda gerekli olan bilgiyi sağlıklı bir şekilde elde
etmeldir. Ellerimizin hakları konusunda İse İmamet semasının dördüncü yıldızı İmam
Seccad Zeyn-ul Abidin şöyle buyurmaktadır.

“Ellerinin senin üzerindeki
haklarına gelince, Onları helal olmayan şeylere doğru uzatmamandır. Uzattığın takdirde
ahirette Allahın azabına uğrar ve dünyada ise halkın kınamasına maruz kalırsın.
Allahın ellere farz kıldığı şeylerde de önünü almamalısın. Aksine, helal olan şeylerin
çoğundan onu alıkoymak ve ona farz olmayan şeylerin mustahapların tarafına uzatmakla
ellerini aziz kılmalısın. İşte o zaman dünyada haddini bilip şeref kazanır ve ahirette
de ona güzel mükafat farz olur.” Tuhefu’l Ukul s 250

Bu ifadeler üzerinde derinden bir
düşündüğümüzde, İmam hazretlerinin ne denli ince ve dakik bir şekilde kişinin elleri
karşısındaki sorumluluklarını ve ellerin haklarını ele alıp veciz bir dille beyan
etiğini anlamış oluruz..

Konuyla ilgili olarak İmam Sadık hazretleri
şöyle buyurmaktadır: “Allah ellere haram kılınmış olan şeylere uzanmamalarını
farz kılmıştır. Allah’ın helal kıldığınada girişmeli. Allah o iki ele sadaka vermeyi,
sılai rahimde bulunmayı, Allah yolunda cihad etmeyi, ve namaz için bu elleri yıkamayı
farz kılmıştır. Sözlerinin devamında İmam Hazretleri şu ayeti kerimeye işaret
ediyor: “Ey İman edenler namaza kalktığınzda yüzünüzü yıkayın ve ellerinizi
dirseklere kadar, başlarınızı mesh edin ve ayaklarınızı topuklara kadar”
El-Kafi c s 36/ Maide 6

Ellerin en önemli
işlevleri
Bu ellerle insan İmamına Bey’at
eder. Kendi hareket rotasını belirlemiş olur. Kendisini Allaha vermiş olan kimse
bu ellerin hiç bir zaman haram işlememesine ve haram yola düşmemesine ve ellerin
haklarını hakkıyla eda etmeye dikkat eder. Kişi bu elleriyle kendi lehine veya
aleyhine şehadete yol açmaktadır. İnsan bu ellerle yazar ve bu vesileyle bir çok
insanın hidayetine sebebiyet verebilr. Kişi yine bu elleriyle insanların zihnini
bulandıran ve fikri sapıklıklara sebebiyet veren bir takım işlerde bulunabilir.
Öyleyse Allah’ın emir ve buyrukları ışığında ellerimizi terbiye edip rüşd ve tekamulümüz
için bu ilahi vergiden azami derecede yararlanmalı hem kendimize ve hem de başkalarına
bu ellerle iyilikte bulunup iyi bir yolda yönlendirmeliyiz.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment