İmam Rıza a.s dan Hadisler

1- İmam Rıza a.s Resulullah s.a.a den şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:İman dille söylemek, kalple tasdik etmek ve organlar ile amel etmektir. 2- Resulullah s.a.a şöyle buyurduğunu nakletmiştir: Ümmetim birbirlerini sevdikleri, birbirlerine hediye gönderdikleri, emaneti sahibine verdikleri, haramdan kaçındıkları, misafiri ağırladıkları, namaz kıldıkları ve zekât verdikleri sürece hayır üzeredirler. 3- Mümin, iyi iş yaptığında hoşnut olan…