نماز جمعه

Tarih: 19.06.2015
Hatip: Hamburg İslam Merkezi Başkanı Ayetullah Ramazani
 
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
Hamd
Alemlerin Yüce Rabbi olan Allah’a olsun. Bizi doğru yola hidayet eden
odur. Eğer O’nun hidayeti
olmasaydı doğru yola gelmiyecektik. Ona iman ediyoruz. Ona
güveniyoruz, Ona tevekkül ediyoruz, Ona ibadet ediyor ve Ondan
yardım ve medet talebinde bulunuyoruz. Salatve selam ise
kalblerimizin mahbubu, nefislerimizin  munisi, günahlarımızın şefaatçısı ve hastalıklarımızın tabibi sevgili Peygamberimiz
Hatemul Enbiya,  Rahmetenlilalemin Hz.
Muhammed Mustafa ile risaletinin ve ilminin varisi ve
sünnetinin muhafızı olan
mutahhar Ehl-i Beyti ile   mucadele ve dava
arakadaşlarından seçkin Ashabının üzerine olsun. Allah’ın rahmeti ve
bereketi ise tüm müslümanların ve bilhassa
burada hazır bulunan muhterem bacılar ve
değerli kardeşlerin üzerine olsun.

 Başta kendi nefsim
olmak üzere hepinizi İlahi takvaya, Allah’ın emirlerine sarılmaya
ve yasaklarından ise kaçınmaya davet ediyorum.
Takva en iyi azık 
cennetin anahtarı ve cehennem 
ateşine  karşı  ise 
koruyucu  siperdir.

Batının  insan 
hakları  evrensel  beyannamesinin 16. Maddesini ve    İslami 
insan haklarının 7.ve 10. 
Maddelerini ele alıp bu maddeler 
ışığında   aile    konusunu ele alıp  inceledik. Bu 
maddelerin tümü  aileyi toplumun
temel  taşı ve  asıl çekirdeği  olarak 
tanımlamaktalar. Bu  konunun  izahı 
için   gündemde  olan 
bazı  hususlara değinmek gerek.

 

BATIYLA  İSLAMIN İNSAN HAKLARININ EVLİLİK İLE İLGİLİ
MADDELERİNİN  MÜŞTEREKLERİ 

Bu  maddelerin 
müşterekleri  şöyle:

1-Kadın  insani kişiliği ve  onuru 
itibarıyla erkekle eşittir. Bu açıdan kadınla erkek  cinsi 
arasında  bir   fark söz konusu  değildir.

2-Kadının toplumsal  bir kişiliği 
vardır ve erkek  gibi insani
kişiliğiyle yaşama hakkına sahiptir ve 
erkek   onurlu  yaşamın tüm 
imkanlarına  sahip  olmalı.

3-Kadın da erkek gibi mali
konularda ve  taahhütlerinde mustakildir.
Her ne kadar  batının insan hakları
beyanında  bu hakk açıkca tasrih
edilmemişse de,  ancak  batıya hakim 
olan hukuki  diğer  kanun maddlerine  dikkatle 
kadının  bu  hakkının 
korunduğun görüyoruz.

4-Evlilik kadın ve erkeğin
özgür  iradesiyle  şekillenmelidir.

5-Aile  toplumun temel ve  tabii  
esasıdır, hem  toplum ve  hem de hükümet tarafından korunmalıdır.

BATI İLE
İSLAMIN  İNSAN HAKLARI BEYANNAMELERİNİN  AİLE  İLGİL
MADDELERİNDEKİ FARKLILIKLAR

1-İslam aileye  çeki 
düzen  vermek ve  kıyamını temin altına almak için kadına ve
erkeğe mahsus  bazı sorumluluklar  öngörmektedir. Örneğin  mehir ve nafaka, yeme, içme , mesken ve
diğer  harcamalardan erkek sorumludur.
Ailenin  idaresini, çocukların
terbiyesini, sevgi ve  şefkatıyle  aile 
yuvasını  sıcak tutma  görevini de 
kadına  yüklemektedir. Kadın  bu alandan her kesten daha  iyi 
rolünü  oynayabilir. Tabiki  karşılıklı 
hukuku beyan eden İslam, ahlaki kural ve 
prensipler  üzerinde de
önemle  durmaktadır.

2-İkinci  bir 
farklılıkta  şudur: İslam kadın ve
erkeğin denkliği  üzerinde  durmakta. Dindarlık.sosyal  durmu, eğitim ve ekonomik denkliğe  dikkat çekilmektedir. Tabiki  tercih konusu 
olan  denklik  ise dini ve ahlaki değer ve erdemlerde  kadın ve erkeğin birbirinin dengi  olmasıdır.

3-Bir  diğer 
fark  ise  şudur: İslam 
her  yönüyle  sağlıklı 
bir ailenin şekillenmesi ve  
düşünülmemiş ani  yanlış  kararların alınmasını  önlemek için kızın velisinin de onayını  şart 
koşmaktadır. Bu şart  kız  çocuğun menfaatlerini  korumak ve 
sağlıklı  bir  karar 
alması  için  ona 
yardımcı  olmak  ve geleceğini 
mümkün  olduğu  kadarıyla 
teminat altına  almak  içindir. Dolayısıyla evlilik  konusunu  
basite  almamak gerek. İnsanın
kendi  hayatındaki en  önemli 
kararıdır. Bir  ömür  boyu  insan
kendisiyle  yaşıyacağı ve  her 
şeyini  paylaşacağı  hayat arkadaşını seçiyor. Bunun için   velisine 
ve  işin erbabı  olan 
insanların klavuzluğuna 
ihtiyaç  vardır. Bu  konuya 
gerekli  olan ihtimamın  gösterilmemesinden dolayı genç  neslin evliliklerin  bir 
çoğu  ilk yıllarda  başarısızlıkla  sonuçlanmaktadır.  Bunun için İslam  dini, 
eş  seçimi  konusunda 
dikkat edilmesi  gerken  bir 
çok  hususu  tavsiye etmektedir. Eğer  bu 
tavsiyelere  uyulursa  bir 
çok evlikik   daimi ve  payıdar 
olacaktır

İSLAM  AÇISINDAN EVLİLİK

Bu  meyanda 
İslamın  mukaddes aile  yuvası hakkında  üzerinde 
durduğu bazı konulara 
değineceğim:

 Evlilik aslında  sevgi ve 
saygı ve  karşılıklı  fizyoljik ve 
psikolojik  ihtiyaçların
giderilmesine dayalı   bir  toplu sorumluluk sözleşmesidir. Tabiki  evlenmek 
ve  yuva  kurup 
evlat sahibi  olmak  tabii 
bir  ihtiyaçtır.   Allah    c.c ve sevgili Peygamberimiz bu  tabii ve fıtri ihtiyacın  usulüne 
göre  ber  taraf edilmesini  emir 
buyurmuşlardır. Bunun işçindir ki 
Peygamber  efendimiizn  hadislerinde 
evliliği ve dolayısıyla aile 
yuvasını yer  yüzündeki  en 
güzel  bina  olarak 
tanımalmıştır.  “İslam dinine
Allah  nezdinde evilikten daha  sevimli ve 
daha  aziz üstün bir bina  inşa edilmemiştir.” Evlilkle elde
edilen  huzur ve  kaynaşma  hakkında 
ise  İmam Caferi Sadık  hazretleri 
şöyle  buyurmaktadır: “
Allah  erkek  için 
kendisine  ısınması, şehevi  ihtiyaçlarını temin etmesi ve  evlatlarına anne  olması için kadınlar  yaratmıştır”  Tabiki 
kadınlar içinde  kaynaşmaları
ve  evlatlarına  baba 
olacak erkekler  yaratmıştır.  İnsan 
evlenerek  huzur ve  sükunetini 
yakalayıp   meşru  çerçevede 
şehevi  isteklerini  bertaraf etmenin  yanı 
sıra, evlilk sayesinde  insan  bir 
çok  çeşit  ahlaki 
erdem ve  faziletle  donanmış 
oluyor. Bunun içindir  ki  İslam 
kültüründe ve  öğretilerinde
evlenmeyen kimsenin  imanı ve  dini eksik 
oarak  tanımlanmaktadır. İnsan
evlenerek  imanının yarsını şeytanın
şerrinden ve  vesveselerinden veya  iğfalinden 
korumuş  olur.  “ Evlenen kimse  imanının yarısnı  kurtarmışır. Diğer yarısının korunması  için allahtan   korksun” 
Evlilkle  insan hem maddi ve  hem de 
manevi  tahareti elde etmiş  olur. Gerçek 
insani  kimliği ve kişilği  şekilenmiş 
olur.  Yani  insan evlilikle  onur ve 
kıvamını yakalamış  olur. Kasıtlı  olarak 
bu mukaddes görevi  ihmal etmek
saplantılara ve  ahlaki  çöküşe sebebiyet  verir. Hem birey ve  hem de 
toplum  için ciddi  tehlikeleri 
beraberinde  getirir

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment