نماز جمعه

Tarih: 15.05.2015
Hatip:
Hamburg İslam Merkezi Başkanı Ayetullah Ramazani

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
Hamd Alemlerin Yüce Rabbi olan Allah’a olsun.
Bizi doğru yola hidayet eden odur. Eğer O’nun hidayeti olmasaydı doğru yola gelmiyecektik.
Ona iman ediyoruz. Ona güveniyoruz, Ona tevekkül ediyoruz, Ona
ibadet ediyor ve Ondan yardım ve medet
talebinde bulunuyoruz. Salat ve selam ise kalblerimizin mahbubu,
nefislerimizin  munisi, günahlarımızın şefaatçısı ve hastalıklarımızın tabibi sevgili Peygamberimiz
Hatemul Enbiya,  Rahmetenlilalemin Hz.
Muhammed Mustafa ile risaletinin ve ilminin varisi ve
sünnetinin muhafızı olan mutahhar Ehl-i Beyti ile   mucadele
ve dava arakadaşlarından seçkin Ashabının üzerine olsun.
Allah’ın rahmeti ve bereketi ise tüm
müslümanların ve bilhassa burada hazır bulunan muhterem
bacılar ve değerli kardeşlerin üzerine olsun.

 Başta kendi nefsim
olmak üzere hepinizi İlahi takvaya, Allah’ın emirlerine sarılmaya
ve yasaklarından ise kaçınmaya davet ediyorum.
Takva en iyi azık 
cennetin anahtarı ve cehennem 
ateşine  karşı  ise 
koruyucu  siperdir.

İslam   insan  hayatı 
başta  olmak  üzere 
büütün  canlı  varlıkların bu  cümleden 
bitkilerin.  Ağaçların,
hayvanların, haşeratın vesaire  tüm  varlıkların hayatına  büyük 
bir  önem  atfetmektedir. Bu öneme  binaen bütün 
varlık  türleri  için 
bir  çok  çeşit 
haklar  öngörmüştür. Örneğin  Kur’an açısından  bitkilerin 
hayatlarının  korunması  ve 
muhafazası  haiz  olduğu 
öneme  binaen   ilahi 
rahmetin  bir   parçası 
olarak  tanımlanmıştır.  “ Allah’ın 
rahmetinin  eserlerine  bir  
bak, yeri  ölümünden  sonra 
nasıl  ihya etmektedir.”   Rum 50

Bitkisel  hayattan daha  üstün 
bir   hayat aşamasına sahip  olan 
hayvanlar  tabiki   daha 
fazla  bir  hakka 
sahip  bulunmaktalar. Dolayısıyla  onların 
hayatına azar ve  eziyet  olacak 
hareket ve   davranışlardan  kaçınmalıyız. İnsani  hayat 
konusunda  ise  Kur’anı 
Kerim  şöyle  buyurmaktadır:  “ nefislerinişz  birbirinizi  
öldürmeyin. Allah  size  karşı 
merhametlidir.”

Ayetler ve  rivayetlerin mana ve  içeriğine 
dikkat ettiğimizde,  maddi  hayata 
sahiplenmenin  ilahi  rahmetin 
bir  tezahürü  olarak göreceğiz. Bitkiler  ile 
hayvanların  hayat  hakları 
arasında   İslam  çok şey 
söylemiştir. Detaylı  bilgi  için ilgili 
kaynaklara  baş  vurmak 
gerek. 3 Burada  biz İmam
Muhammed  Bakır ve  İmam 
Caferi  Sadık a.s   dan ihtiyaca 
binaen  değil de  keyif ve 
eğlence  için  avlanmanın günah  oluşu 
ile  ilgili  bir 
rivayeti  nakledeceğiz. Imam  bakır 
a.s şöyle  buyurmaktadır:
سَأَلْتُهُ
عَمَّنْ‏ يَخْرُجُ‏ عَنْ أَهْلِهِ بِالصُّقُورَةِ وَ الْبُزَاةِ وَ الْكِلَابِ
يَتَنَزَّهُ‏ اللَّيْلَتَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ هَلْ يَقْصُرُ مِنْ صَلَاتِهِ أَمْ
لَا يَقْصُرُ قَالَ إِنَّمَا خَرَجَ فِي لَهْوٍ لَا يَقْصُر                                                                                                                  

 

Eğlenmek  için  yanında 
kartal ve  köpeğide  beraberinde 
alıp  evinden çıkan ve  bir 
iki  gün evden uzak  kalan insan 
namazını  kasır  mı 
kılar, tam mı kılar?  İmam  eğlence 
için   ava  çıktığığından dolayı  namazını 
tam  kılar, Buyurdu.  Imam 
Caferi  Sadık  hazretleri de 
şöyle  buyurmaktadır: Evının ve
ayalının  azığını  temin etmek için ava giderse  namazını 
kasır etsin. Ancak  fazlalık için
eğlence için çıkarsa  namazını  kasır edemez ve  yaptığı 
iş  hayırlı  bir  iş
değildir. İslam söz insan  hayatına  gelince, hayatının  her aşamasını en mükemmel  bir 
şekilde   savunmaktadır.
Örneğin  daha  bir 
günlük  nutfe  iken 
bunu  kurtaj etmeye    cevaz 
vermemektedir. Eğer  bir  nutfe 
kurtaj edilirse, Anne 
rahminde  kaldığı  günler ve 
gelişim  merhaleleri   nazarı 
itibare  alınarak  diyyet 
ödemesi  yapılır.  furcht vor Gott und zum Gehorsam gegenüber Seinen 

Saygın korunması   lazım 
gelen  bir  hayata 
kast eden ve  tecavüzde  bulunan 
kimse  mucrim.  suçlu ve  
cezaya mustahak  olarak  tanımlanmıştır. Bu  kanıta 
binaen  insan  kendi 
hayatı veya  başkalarının  hayatına 
bir zarar  verdiremez. Tam  aksine  
İslam  fıkhına  göre 
saygın  bir  nefsi 
koruma  imkanlarına  sahib 
olan  kimseye, o  nefsi insan hayatını korumak  için her türlü  çabayı 
göstermesi  vaciptir.
İnsanların    hayatını  korumak 
hususunda   hiç  kımse 
lakayd ve  ilgisiz  kalamaz. İnsan  hayatını 
kurtarma veya  öna yönelik
zararı  engelleme  gücü 
olduğu  halde   bunu 
yapmazsa, ve  o  kişi 
ölse veya  yaralansa,  bu 
kişi  suçlu ve  günahkar 
telakki edilir. Yani  suçlu
ve  kusurlu  olduğu 
tesbit edilirse, cezalandırılır. Buna 
binaendir  ki  İslam 
intiharı ciddi  bir  şekilde 
nehy  etmekte
alıkoymaktadır   Ayeti  celile 
şöyle  buyurmaktadır.

« لَاتَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كاَنَ بِكُمْ رَحِيمًا وَ مَن يَفْعَلْ ذَالِكَ عُدْوَانًا وَ ظُلْمًا
فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَ كَانَ ذَلِكَ عَلىَ اللَّهِ يَسِيرًا»

“Kendinizi birbirinizi öldürmeyin. 
Şüphesiz  Allah size  karşı sürekli merhamet edendir.  Kim 
haksızlık ve  yulümle  bunu 
yaparsa, yakında  onu ateşe  koyacağız. 
Bu Allah  için  pek kolaydır.”  Nisa 29.30 .

Bu  ayetin  genel 
bir  hüküm içerdiği ve  her 
türlü  katil ve  öldürmeye 
bu  cümleden intihara   şamil 
olduğu  apaçıktır. Hem  bu ayete 
istinaden ve  hem  de  
İmam  Caferi  Sadık 
Hazretlerinin  Ceddi  Allah Resulünden  nakletiği 
bir  hadise  binaen, 
İntihar  mutlak anlamda  haram 
kıloınmıştır.  Hadiste  şöyle 
deniliyor:

«مَنْ
قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا قَالَ اللَّهُ   “Kim 
kasıtlı  olarak bir  kimseyi 
öldürürse  cehennem  ateşinde 
sürekli  kalacaktır „    İmam 
Bakır a.s   hazretlerinden  varit olan 
bir  hadiste  şöyle 
denilmektedir: «إِنَّ
الْمُؤْمِنَ يُبْتَلَى بِكُلِّ بَلِيَّةٍ وَ يَمُوتُ بِكُلِّ مِيتَةٍ إِلَّا
أَنَّهُ لَا يَقْتُلُ‏ نَفْسَهُ» Mümin  her 
türlü  belaya  maruz 
kalabilir, her türlü  ölümle  ölebilir ancak intihar  etmez. İslamın  hayat ve 
bilhassa  insan  hayatı 
ile  ilgili  ahkamına 
bir  göz  attığımızda, İslamın  insan 
hayatının  azami  bir 
derecede  savunduğunu ve  kutsadığını 
görmekteyiz. İnsanın  hayatına
ve  canına  yönelik 
bir  kasıt ve  zarar 
söz  konusu  olduğunda  
devreye   geçmekte  ve 
ilgili  hükmünü  vaaz etmektedir.  Örneğin 
eğer   bir  kimse, 
bir  başkasının  öldeürmeye 
zorlansa  ve  öldürmediği 
takdirde  kendisinin öldürüleceği  tehdidi 
dahi söz  konusu  olursa, İslamın hükmü velevki  canı 
pahasına  olursa  dahi 
başka  birisini  öldüremez. Başka  bir 
hükümde ise  eğer  kişi bir 
canı  kurtarmak  için 
elinden  bir  şey 
geliyorsa,  duruma  seyirci 
kalması ve  bir  şeyler 
yapmamasına  izin  verilmemiştir.
 


 

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment