اخبار

Şii Alimleri Konferansının Basın Bildirisi

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Ey  iman edenler sürekli  olarak adaleti ayakta  tutun ve  Allah  için şahitler  olun.”

Tarih  sürecinde  sürekli  olarak  insanlığı iman ve  maneviyata aşina  kılan, Kur’anın ve Ehl-i  Beyt  mektebinin sadık ve  seçkin alimlerine  selam olsun.

Allah’ın rahmeti  ise akılcılık,  itidal ve ahlak  yolu  olan  peygamberlerin yolunun  yolcularının  üzerine  olsun.

Lanet ve  nefret  ise,   Allah’ın dostluğu  ve  insanlar arası   dayanışma, kardeşlik ve  muhabbetten  ibaret  olan   parlak ve  aydınlık İslam  yolunu   vahşilikleri,   cinayetleri ve  cehaletleriyle karartmaya ve  ters  yüz etmeye    ve  ibrahimi  dinleri     zorba,  katı ve  acımasız  göstermeye  çalışanların üzerine  olsun.

Bu günlerde,  üzülerek  İslam dünyasının  bir  çok  yerinde  müslümanların  can,  mal ve  namus   güvenliklerinin payimal  olduğuna  tanıklık etmekteyiz.  Bazı  bölgedeki  devlet ve  hükumetlerin  dar  görüşlülüğü ve  mezhepsel  yaklaşımı, tekfiri  teröristlerin   cahiliyet  döneminde  dahi  misline az  rastlanan cinyetler ve  katliamlar işleyip  vahşet ve  dehşet  saçmalarına  sebep  olmuştur.  Tekfiri  cinayetler erbablarının ve  bölgedeki  bazı  devletlerin desteğiyle şii- sunni, hiristiyan ve  izedi  farkı gözetmeksizin  muslim  gayrı  muslim  insanları  pervasızca  katlıam etmekteler. Bunlar     barbarlıkları ve  işledikleri  cinayetlerle  bir  taraftan  müslümanlar arasında  tefrika  oluştururken öte  yandan   islamo- fobianın  her  geçen gün  dahada  şiddetlenmesine  sebep  olmaktalar.

Dolayısıyla    Ehl-i  Beyt  mektebinin talebeleri  ve  bu yolun  yolcuları  olarak  bizler olup  bitenlere  karşı   tavrımızı  şu  şekilde  dile  getirmekteyiz.

1-Dünyanın   tüm   hürrüyet  perver ve  uyanık  vicdan sahipleriyle birlikte tekfiri ve   baasçı  teröristlerin  dünyanın  her  yerindeki  cinayetlerini  kınıyor ve  bu  cinayetleri  İslam ve  insanlığa  karşı  işlenmiş  bir   hıyanet ve  cinayet  olarak  değerlendiriyoruz. Bunların  yaptıklarının  İslamın  hiç   bir  mezhebi tarafından   teyid  edilmediğini ve  bilvesile  bu  cinayetleri  işleyenleri  küfür,  şirk ve  nifak  ile  eş değer  biliyoruz.

2-Tüm  düşünürleri,  uzmanları, görüş ve  düşünce  merkezleri  ile  özgür  basın ve  yayını  bölgemizde ve dünyada  cereyan eden  olaylar ve  gelişmeleri  sağlıklı  ve  gerçekçi  bir  şekilde  tahlil ederek  gerçek  Muhammedi  İslamın  vechesini  zedeleyici ve  ifrat  ile  tekfiri  düşünceler  taşıyan ve  müslüman  mezhepler  arası  tefrikayı  körüklemeyi  ve  ümmeti  Muhammediyi  parçalamayı asıl amaç edinmiş  olan   fikir  ve  düşünceleri   tervic eden yaklaşımlardan  uzak  durmaya  çağırıyoruz.

3-Işıda  karşı  şekillenen  koalisyonun bölge halkının  görüşlerine ve  devletlerin  ulusal egemenlik  haklarına saygılı olmasını, doğru ve dürüst   davranmasını,  uzun süreli  olarak  bölgede  kalmamasını  Irak ve   Suriye  başta  olmak  üzere İslam  ülkelerinin ekonomik   dayanaklarını ve  alt  yapılarını  tahrip etmekten ve   halkın  can ve  mal güvenliğine zarar  vermekten   sakınmasını   istiyoruz.

4-İslam  için gönlü  yanan   sorumluluğunu  mudrik    tüm kimseleri, İslam  birliğinin  korunması  için  çaba  göstermeye ve  İslam  mezheplerinin  saygı duydukları sembolik   şahsiyetlere  her  türlü  ihanet ve  hakaretin  yapılmasını  önlemeye  davet ediyoruz.

5– Hicazın  büyük ve  seçkin   Şia  alimlerinden  olan Nemr  Bakır  Ennemre  karşı  Suudi  Arabistan  yargısının  vermiş  olduğu idam  hükmünü reddedip, uluslar arası  çevrelerden ve  tüm  İslam  alimlerinden, bu  ülkenin ezilmiş   şialarının   mazlumiyet  feryatlarını sindirmek için vermiş  olduğu   bu  orta  çağ hükmüne  karşı sessiz  kalmamaya  ve  bu  hükmü  geçersiz kılmak  için  çaba  göstermeye çağırıyoruz.  Çünkü bu çılgınca davranış bölge ve  dünyanın güvenliği  için ciddi  bir  tehdit  oluşturmaktadır.

6-Bizler mukaddes  türbelere yönelik    bombalı  saldırıları ve  bu  mekanların  komşuluğuna  olan  insanların  ve  ziyaretçilerinin     şehid edilmelerini  alçakca   bir    davranış olarak  niteliyor ve  başkalarının haremine saldırıyı ve  ihlali İslam ve  insanlık  karşıtı  bir  cinayet  olarak  tanımlıyoruz.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment