Hamburg  İslam Merkezi 
Başkanı Ayetullah  Ramazani  ile  fıkıh  ve 
astronomi  alanında  ihtisas sahibi  olan 
iranlı  uzmanların   yoğun 
çabaları ve işbirliğiyle,  uzun
araştırmalar  sonucu hazırlanan  ve 
İslam  Merkezi  sayfasında 
yer alan  takvim  tarafımızdan teyid edilmektedir.

Bu  takvimin en önemli  imtiyazlarından birisi,  aydınlık 
geceler  için dahi imsak ve  şafak 
zamanının belirlenmiş  olmasıdır.
Bu takvim,   müctehitlerin  bu alandaki fetvaları  nazarı 
itibara  alınarak  hazırlanmıştır. Bölgede    aydınlık gecelerde  yapılan 
bir  kaç  rasad gözetleme   ve 
beraberimde  bulunan    ve 
bu  alanda  uzman olan Huccetül  İslam 
Muhammed  Rızaiyle  birlikte 
beş Avrupa ve  İskandinavya  ülekesinde 
yaptığımız  gözetlemeler
sonucu  hazırlanmıştır. Bunun için  hem 
imsak ve  şafak  vaktinde ve 
hem diğer  vakitlerde  ihtiyat 
yapılması  öngörülmüştür.  Yeni 
fetvalara  istinaden ve  aydınlık gecelerde  daha 
detaylı  gözlemlerin ve  rasadların yapılarak  imsak 
ile     sabah  ezanı arasında  varolan 
yarım saatlık ihtiyatın 
asgari  düzeye  inmesini 
ümid ediyorum.

 

Ayrıca  tahran 
üniversitesi Jeofizik 
departmanı  tarafından  farklı ülke 
ve  şehirlerin şer’i   vakitlerini 
takvimini belrileyen bir 
CD  hazırlanmıştır. Jeofizik  departmanı astronomi ve felekiyat
alanında  yetkin  bir 
kuruluştur. Bu  kuruluş  tarafından 
sunulan  takvimde, İran Radyo  Televizyonu 
tarafından sunulan  şeri vakitlerle  ilgili veriler esas  alınmıştır.

Allah’ın  lutfü ve
inayeti,  bu  önemli 
dini ve ilmi  çalışmada 
katkı ve  emeği  olan 
herkese   olsun.

 

 

Alirıza
Muvahhidnejad

Şerif   Teknoloji Üniversitesi  İlmi Heyeti  
ile Tahran

Üniversitesi  Jeofizik 
Departmanı Takvim  Konseyi  Üyesi

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment