Hamburg Islam Merkezi
Delicious facebook RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 97351
تاریخ انتشار : 4/6/2016 12:36:38 PM
تعداد بازدید : 365

İslamı Tanıma 172 (İslam ve Ahlaki Hukuk 17)

 
Tarih: 25.03.2016
Hatip: Hamburg İslam Merkezi Başkanı Ayetullah Dr. Ramazani


BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
Hamd Alemlerin Yüce Rabbi olan Allah’a olsun. Bizi doğru yola hidayet eden odur. Eğer O’nun hidayeti olmasaydı doğru yola gelmiyecektik. Ona iman ediyoruz. Ona güveniyoruz, Ona tevekkül ediyoruz, Ona ibadet ediyor ve Ondan yardım ve medet talebinde bulunuyoruz. Salatve selam ise kalblerimizin mahbubu,nefislerimizin munisi, günahlarımızın şefaatçısı ve hastalıklarımızın tabibi sevgili Peygamberimiz Hatemul Enbiya, Rahmetenlilalemin Hz. Muhammed Mustafa ile risaletinin ve ilminin varisi ve sünnetinin muhafızı olan mutahhar Ehl-i Beyti ile mucadele ve dava arakadaşlarından seçkin Ashabının üzerine olsun. Allah’ın rahmeti ve bereketi ise tüm müslümanların ve bilhassa burada hazır bulunan muhterem bacılar ve değerli kardeşlerin üzerine olsun. 

 
İmam Zeynu’l Abidinin kendi Hukuk Risalesinde değindiği bir diğer hak ise Hocanın (Ustadın) hakkıdır. İmam hazretleri çok veciz ve mana yüklü kısa cümleler ile hocanın hakkının nasıl eda olunabileceğine daır bir kaç hususu dile getirmektedir. Ustadın hakkına gelince: “İlmiyle seni eğiten ustadın senin üzerinde olan hakkı: Ona tazim etmen, meclisini muhterem ve ganimet sayman, sözlerini iyice dinleyip ona dikkat etmen, kendi cehaletini gidermekte ve öğrenmeye muhtaç olduğun ilmi elde etmede hocana yardımda bulunmandır. Şöyle ki; ondan istifade etmek için aklını her türlü meşguliyetten arındırarak zihnini toparlamalısın ve lezzetleri terk edip şehvetleri azaltmakla kalbini temizleyip gözünü cilalalamalısın. Şunu da bilmelisin ki, sana öğrettiği şeylerde karşılaştığın her cahile, üstadın mesajını iyice ulaştırmak için onun elçisisin. Öyleyse bu risaleti üstlendiğinde. Bu vazifeyi yerine getirmekle ona hiyanet etmemen gerekir. Güç ve kuvvet ancak allahtandır. (Tuhefü’l Ukul 253)


Üstada saygının lüzumu ile ilgili bu altın beyanatın açıklamasında önemli olan bir kaç hususu hatırlatmakta yarar vardır.
1-Bilinmesi gereken önemli bir husus şudur: Kur’an ve İslam açısından ilim çok üstün ve yüce bir nimet ve ilahi bir vergidir. Yüce Allah Peygamberine yöneltiği mesaj ve risaletin ilk cümlesinde ilim, öğrenme ve okuma hususuna değinmekte ve şöyle buyurmaktadır: “Yaratan Rabbinin adıyla oku.” Devamında kalem ile talim. Öğrenme hususuna dikkatleri çekmekte ve şöyle buyurmaktadır: “Kalem ile öğreten ve insana bilmediğini öğreten Rabbinin adıyla oku” (Alak 1-3)

2-Bazı ayetlerde de Yüce Mevle alim ile cahil arasındaki farkı hatırlatmakta ve şöyle buyurmaktadır: “De ki: Hiç bilenlerle bilmiyenler eşit olur mu? Kuşkusuz sadece akıl sahipleri öğüt alır” (Zümer 9) Bu ikisi arasındaki farkı başka bir ayette şöyle buyurmaktadır. “Pis (Khabis) ile güzel hiç bir olur mu?” (Maide 100) Yine konuyla ilgili olarak Yüce Mevla başka bir ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır: “Kör ile gören bir olmaz. Karanlıklar ile aydınlık da. Gölge ile güneşin sıcağı da. Dirilerle ölüler de bir değildir.” (Fatır 19. 22) İnsanoğlu fıtraten bu iki grup insan arasındaki farkın idrakindedir. Bunun için tıynet ve fıtratı pak ve salim olan her kes ilme ve alime gerekli olan saygıyı biçer.

3-İnsan aklı ve tabiatı da ilim ve bilginin güzelliği ve hayrına tanıklık etmektedir. Aksine cehalet ve bilgisizlikte akıl ve fıtrat tarafından yerilmekte ve ikrah edilmektedir. Dolyısıyla tüm insanlar ilme ve alime karşı derin bir saygı durmakta ve takdir etmekteler. Başka bir ayeti kerimede Yüce Allah müminlerin ve ilim sahiplerinin diğerlerinden daha üstün derecelere sahip olduğunu beyan buyurmaktadır. “Allah sizlerden iman edenlerin ve kendilerine ilim verilmiş olanların derecesini yükseltir” (Mücadele 11)
 
 
 

ÜSTADIN ÖNEMLİ HAKLARI
İlim ile ilgili önemli hususlardan birinin Ustadın hakkına riyaet etmek olduğundan dolayı, İmam hazretleri hukuk risalesinde bu hususu vurgulayıp riayet edilmesi gereken bir takım hakları şu şekilde dile getirmektedir:

1-Üstada karşı hürmet ve saygıda kusur etmemek. 2- İlim ve bilgi de hocadan yardım almak 3- Ustaddan kesbi ilim etmek için kalbi muheyya kılmak ve mevcut yetenekleri filizlendirmek. 4- Üstaddan aldıklarını tam bir titizlikle öğrenmeli ve onunla amel etmeli ve başkalarına da öğretmekte güvenilir bir elçi misali hareket etmelidir.

İmam Seccad hazretlerine ait olan ve Mekarimu’l Ahlak adlı kitapta ise İmam hazretleri hocanın diğer bir takım haklarına dikkatleri çekmektedir: “Ustadın huzurunda yüksek sesle konuşmamalısın. Ondan soru soranlara kendisi cevap vermeden önce cevap vermeye kalkışmamalısın. Onun ders meclisinde başkasıyla konuşmamalı veya başkasının gıybetini yapmamalısın. Senin yanında başkalarının onu kötü yad etmelerine fırsat vermemelisin. Ayıplarını örtüp erdemlerini ise aşikar kılmalısın. Onun düşmanlarıyla oturmamalı ve dostlarına düşmanlık yapmama. Sen böyle yaptığında Allahın melekleri senin gerçekten ustadını istediğine ve halk için değil Allah için ondan ilim öğrendiğine tanıklık edeceklerdir. (Mekarimu’l Ahlak s 420. Hasan bin Fadl.)
Bu nurani açıklamalardan Ustadın talebesi üzerindeki haklarından bir kaç tanesini daha öğrenmekteyiz Şöyleki: 1- Talebe hocasının yanında sesini yükseltmemeli 2- Hocaya bir soru sorulduğunda cevap vermek için hocadan önce hareket etmemeli. 3-Hocanın huzurunda başkasıyla konuşmamalı. Çünkü bu edebe aykırıdır.4- Hocasının yanında kişi başkasının gıybetini yapmamalıdır. Bu başkalarının yanında başkasının gıybetinin yapılabileceğinin caiz olduğu anlamına gelmez.. Ustadın yanında başkasının gıybetini yapmak çok daha kabih ve çirkindir.6- her hangi bir yerde veya toplantıda hocasının aleyhinde konuşulursa, hocasını savunması gerek. 7- Hocasının ayıplarını örtmesi lazım. 8- Usatdının düşmanlarıyla oturup kalkmamalı. 9- Ustadın dostlarına da düşmanlık yapmamalıdır. Allah hocalarımız ve alimlerimize karş bizleri saygılı olmakta ve onların haklarını eda etmekte müvaffak kılsın. Çünkü hocalarımız ve alimlerimiz fikri ve manevi kişiliğimize şekil vermekteler ve düşünmeyi, fazilet ve erdemlerle donanmayı bizlere öğretmekteler. 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :