Hamburg Islam Merkezi
Delicious facebook RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 77954
تاریخ انتشار : 7/4/2015 6:46:32 PM
تعداد بازدید : 784

İslamı Tanıma 148 (İslam ve İnsan Hakları 24)

Her kes kendi istidat ve yetenekleri nisbetinde hidayet yolunda adım atmalı, amel, salih işlemeli. Kendisine ve insanlığa faydalı bir insan olmak için telaş ve çaba göstererek hedeflenen tekamulü ile dünya ve ahiret saadetini yakalamalı.

Tarih: 12.06.2015
Hatip: Hamburg İslam Merkezi Başkanı Ayetullah Ramazani

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
Hamd Alemlerin Yüce Rabbi olan Allah’a olsun. Bizi doğru yola hidayet eden odur. Eğer O’nun hidayeti olmasaydı doğru yola gelmiyecektik. Ona iman ediyoruz. Ona güveniyoruz, Ona tevekkül ediyoruz, Ona ibadet ediyor ve Ondan yardım ve medet talebinde bulunuyoruz. Salatve selam ise kalblerimizin mahbubu, nefislerimizin  munisi, günahlarımızın şefaatçısı ve hastalıklarımızın tabibi sevgili Peygamberimiz Hatemul Enbiya,  Rahmetenlilalemin Hz. Muhammed Mustafa ile risaletinin ve ilminin varisi ve sünnetinin muhafızı olan mutahhar Ehl-i Beyti ile   mucadele ve dava arakadaşlarından seçkin Ashabının üzerine olsun. Allah’ın rahmeti ve bereketi ise tüm müslümanların ve bilhassa burada hazır bulunan muhterem bacılar ve değerli kardeşlerin üzerine olsun


Bunun  en bariz örneği Ahzab  suresinin 35 ayeti kerimesidir. Sekiz önemli  sıfat ve  yükümlülükte  kadın ve erkek eşit  nitelenmiştir.  Ayeti kerimede  şöyle  denilmektedir:  “Müslüman erkekler ve müslüman  kadınlar,mümin erkekler ve  mümin  kadınlar, sürekli iyi amel  işleyen erkekler ve  iyi  amel  işleyen kadınlar, doğru  konuşan erkekler ve doğru  konuşan  kadınlar,sabreden erkekler ve  sabreden kadınlar, mutevazi erkekler ve  mutevazi  kadınlar,sadaka veren erkekler ve  sadaka  veren  kadınlar, oruç tutan erkekler ve  oruç  tutan kadınlar, iffetlerini  koruyan erkekler ve iffetlerini  koruyan kadınlar.  Allahı  çok anan erkekler, Allah’ı  çok anan kadınlar için, Allah mağfiret ve büyük bir  mükafat  hazırlamıştır.” Haya  ve  iffet  konusunda da  kadın ve erkeğe  eşit  yaklaşmaktadır. Nitekim  Nur  suresi  30.31 ayeti  kerimelerde  Yüce  Rabbimiz  şöyle  buyurmaktadır  “Mümin erkeklere söyle: Bakışlarını kontrol etsınler ve  mahrem  yerlerinı  korusunlar. Bu kendileri  için  daha  temiz bır  davranıştır. Allah  onların yaptıklarından   haberdardır. Mümin  kadınlara da  söyle bakışlarının kontrol etsinler ve  mahrem yerlerini  korusunlar” Toplumsal ve  siyasi katılım ve  rol  konusunda da musavi telakki edilmişlerdir. 

Tevbe 71  ayeti  kerimede şöyle  deniliyor:  “Mümin erkekler ve  mümin  kadınlar, birbirlerinin velileridirler (birbirlerine  karşı  yetki sahibidirler) iyiliği emreder ve  kötülükten sakındırırlar. Namazı dost doğru  kılarlar, zekatı verirler  Allaha ve  Resulüne  itaat  ederler. İşte  bunlara  Allah  merhamet edecektir. Allah  üstündür ve  hikmet sahibidir.” Kadınların ailevi, ahlaki ve ameli  salih  konusundaki görevleri ve  bu  hususlarda  Peygamber  ile  biatleşmeleri  konusunda da  Yüce  Allah Mümtehine  suresi  12. Ayeti kerimede  şöyle  buyurmaktadır:   “Ey Peygamber! Mümin kadınlar, Allah’a  hiç bir  şeyi ortak  koşmamak, hırsızlık  yapmamak, zine etmemek, çocuklarını  öldürmemek, zinadan oluşan çocukları yalan olarak kocalarına  isnat etmemek ve  iyi  işlerde sana  karşı  gelmemek üzere seninle biat etmek için gelirlerse, onların  biatlerini al ve  onlara Allaht’an bağışlanma  dile. Kuşkusuz  Allah  çok  bağışlayandır

Ferdi ve  toplumsal  görevlerini  Allah!ın istediği  şekilde  yani  salih amel  şeklinde  yerine  getiren erkek ve  kadınlar  mükafatlarını alacaklardır.  Nitekim  Ali  İmran  suresi 195 ayeti  kerimede  Yüce  Allah  şöyle buyurmaktadır. “Rableri onların dualarını kabul  buyurdu ve  şöyle dedi: Şüphesiz ben içinizden erkek  olsun kadın olsun, amel eden  hiç  kimsenin çabasını  boşa  çıkarmam bazılarınız bazılarınızdandır. Hicret eden, yurtlarından çıkarılan, benim yolumda eziyete   maruz  kalan, savaşan ve  öldürülen kimselerin kesin  olarak kötülüklerini gidereceiğm ve onları  altından ırmaklar akan bahçeler  yerleştirceğim.

Kadın erkek  her  ikisi de tekamul ve  rüşdlerini tamamlamak  için doğru  yola  davet edilmekteler. Konuyla  ilgili  olarak fatiha 5. Yasin 36 Bakara  61. 142. 212. Meryem 36  ayetlerini  mülahaza etmek lazım. Bazı  ayetlerde  ise kadın  ile  erkeğin  bir diğerinin  mukemmili  olduğu  çok  güzel bir  mesel  ile  byan edilmiştir. Bakara  187. Ayeti  kerimede  şöyle  denilmiştir. “Onlar  size elbisedir ve sizlerde onlara elbisesiniz”  Kur’an  şeytanı  kadının ve erkeğin  ortak  düşmanı  ikisini de aldatmaya  çalışan ve  vesveselendiren   olarak  tanımlamaktadır.    Konuyla  ilgili  olarak  şu  ayetlere  başvurabilirsiniz.   Yusuf 5. Yasin 60. Bakara  34.35. Araf 19.22 Taha  117.121.   Kur’an  insanlık  için  iyi  örnek  kişiliklerden bahsederken  hem  kadın ve  hem  erkek  örnek şahsiyetlerden sözediyor.  Aynı  şekilde  kötü  erkek ve  kadınlardan  bir  çok örneğı  insanalara  hatırlatmaktadır. Kötü  kadınlar  için örnek  olarak  iki salih  insan ve  peygamberin  eşleri  olan   Lut(a.s) peygamberin  hanımı  ile  Nuhun(a.s) hanımını  örnek  vermektedir.  Bu  ikisi eşlerinin davalarına ve  inancına yani  hak yola  hidayet  çizgisine   hiyanet ettiler  ve  Peygamber  olmalarına rağmen  eşlerine  gelen azabı önleyemediler. İkisi de  kafirler  zümresiyle   birlikte  ateşi  boyladılar. Mümin kadınlar  için  örnek  bir    kişilk olarak  Allah   Fıravunun eşi   Asiyeden bahsetmektedir.  O  şöyle demişti:” Ey Rabbim   bana  nezdinde  cennetde  bir ev  yap. Beni  Fıravundan ve  yaptıklarından   ve  zalimler  toplumundan  kurtar.”  Bir  diğer   örnek  kadında  Hazretı  Meryem aleyha selamdır.  Onun  hakkında Kur’anda  bir  sure  mevcut  bulunmaktadır. Meryemin  ismi  Kur’anı Kerimde  35  yerde geçmektedir. Meryem  hakkında  onlarca  ayet  verdır.  Tahrim  Surei  9.12  ayetlere  bakınız.  Bütün  bu ayetlerden  şu   sonuca  varıyoruz: Kur’an  insani  konum ve makam itibariyla kadın ve erkek  arasında bir   fark  gözetmemekte ve  ikisine eşit  yaklaşmaktadır.  Her  kes  kendi  istidat ve  yetenekleri  nisbetinde  hidayet  yolunda  adım atmalı,  amel, salih işlemeli. Kendisine ve  insanlığa  faydalı  bir  insan olmak  için telaş ve  çaba  göstererek  hedeflenen  tekamulü ile  dünya  ve   ahiret saadetini   yakalamalı. Bu yolda da  her  kes   İslamın nurani  ameli ve  ilmi  öğretileri ve  ahkamından  yararlanmaya  çalışmalıdır. Bu  tabiki  itibari veya görev  dağılımı  konusunda da kadın ve erkeğin aynı   ve  musavi  olduğu anlamına  gelmez.  Kadın ve  erkek  ruhi ve  fiziki  yapıları ve  yaşam   şartlarına  uygun   bir  takım  görev ve  sormluluklarla  mükellef  kılınmışlardır. Yeri  gelince  bu durmu  detaylı  bir  şekilde    açıklamaya   çalıçacağız



 


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :