Hamburg Islam Merkezi
Delicious facebook RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 61512
تاریخ انتشار : 10/22/2014 11:30:37 AM
تعداد بازدید : 313

İslamı Tanıma 127 (İslam ve İnsan Hakları 3)

İslam öğretilerinde insan varlık aleminin ekseni olarak tanımlanmaktadır. Eksen olması hasebiyloe yaratılışından önce ihtiyaç duyduğu her şey kendisi için yaratılmış ve amade kılınmıştır.

 

Tarih: 03.10.14
Hatip: Hamburg İslam Merkezi Başkanı Ayetullah  Ramazani

 
                                            BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
Hamd Alemlerin Yüce Rabbi olan Allah’a olsun. Bizi doğru yola hidayet eden odur. Eğer O’nun hidayeti olmasaydı doğru yola gelmiyecektik. Ona iman ediyoruz. Ona güveniyoruz, Ona tevekkül ediyoruz, Ona ibadet ediyor ve Ondan yardım ve medet talebinde bulunuyoruz. Salat ve selam ise kalblerimizin mahbubu, nefislerimizin  munisi, günahlarımızın şefaatçısı ve hastalıklarımızın tabibi sevgili Peygamberimiz Hatemul Enbiya,  Rahmetenlilalemin Hz. Muhammed Mustafa ile risaletinin ve ilminin varisi ve sünnetinin muhafızı olan mutahhar Ehl-i Beyti ile   mucadele ve dava arakadaşlarından seçkin Ashabının üzerine olsun. Allah’ın rahmeti ve bereketi ise tüm müslümanların ve bilhassa burada hazır bulunan muhterem bacılar ve değerli kardeşlerin üzerine olsun.

 Başta kendi nefsim olmak üzere hepinizi İlahi takvaya, Allah’ın emirlerine sarılmaya ve yasaklarından ise kaçınmaya davet ediyorum. Takva en iyi azık  cennetin anahtarı ve cehennem  ateşine  karşı  ise  koruyucu  siperdir.


İslam  açısından  insan  haklarının  tam   bir  tanımının yapılması  için önce,  insan  hakkında    doğru ve  sahih  bir  tanım yapmamız  lazım. Tabiki  insan  hakkında  İslam açısından    bir  tanımlamanın,  tevhid,  peygamberlik,  ahiret, ahlaki ve  sosyal hususlarla  yakın  bir  ilişkisi  bulunmaktadır.

İslam  öğretilerinde  insan    varlık aleminin ekseni  olarak  tanımlanmaktadır. Eksen  olması  hasebiyloe  yaratılışından önce  ihtiyaç   duyduğu  her   şey  kendisi için yaratılmış  ve  amade  kılınmıştır.  “ Sizin için  yeri  döşek,  göğü de  bina yapan ve  gökten su indirerek onunla  sizin için rızık  olarak  çeşitli  meyveler çıkaran  odur.”  Bakara   22

Büyük emaneti  taşıyandır. “ Kuşkusuz,  biz o emaneti  göklere, yere ve  dağlara   sunduk,  onlar bunu  yüklenmekten  çekindiler ve  ondan korktular.  Ama  insan onu  yüklendi. O  çok  zalim ve  cahildir.”  Ahzab  72

 

ilahi ilim,  hikmet  ve  marifete  layık  bir  mahluktur. “ Allah  ona  tüm  isimleri öğretti” İsimlerden  maksat   varlığın  esrarı ve mevcudatın  isimleridir. Bu  isimlerden  maksat  ilmin  şifresi ve  anahtarı  hükmünde  olan  bilgilerdir. Bu sayede  o  melekler  de  dahil  olmak  üzere tüm   şuur  sahibi  varlıkların  saygısını  kazandı. Konuyla  ilgili  olarak  yüce  Allah  şöyle   buyurmaktadır. “ Hani meleklere Ademe secde edin demiştik. İblisten  başka  hepsi  secde etti. Ama  o  kabul etmedi,  büyüklük  tasladı ve  inkar edenlerden  oldu.”  Bakara  34

 

Bu  insanlar arasından Allah’ın  halifesi seçildi. İlk  halife  Hazreti  Adem. Allah’ın  esma ve  sıfatına  en  cami  bir  ayna  oldu.”   Bakara  34  Yakin edenler için  yeryüzünde ve  kendi  nefislerinizde nice ayetler  vardır.  Görmüyormusunuz?   Zariyat  20

Başka  bir   ayeti  kerimede  ise  şöyle  denilmektedir: “ O’nun gerçek olduğu  kendilerine açıklık  kazanıncaya  kadar ayetlerimizi  ufuklarda  da,  kendi  nefislerinde de onlara  göstereceğiz.  Rabbinin, her  şeye  gözetici  olması  yetmez  mi?   Fussilet  53

Yine   diğer bir  ayeti  kerimede  konuyla  ilgili  olarak  şöyle  denilmektedir.  Ey  iman edenler! Siz  kendinizi  korumaya  bakın. Siz  hidayete erişmiş  olsanız, sapıklığa  düşen  kimse  size bir  zarar  vermez.  Hepsinizin dönüşü Allah’a  doğrudur.  O,  işlemekte olduklarınızı  size  bildirecektir.”  Maide  105   “Onlar  Allahı  unuttular,  Allah ta  onları  kendilerine  unutturdu.”

 

Bu   insanlar arasında nubuvvet,  risalet ve  imamet  makamına erişen  kimseler  vardır. Bunlar  tüm  insanlık için  örnek ve  olgu  olan  kimselerdir.  Onlar  ilmi ve  manevi  açıdan üstün  ülvi  bir  makama  sahip  olan temiz ve  seçkin  insanlık  öğretmenleridir. Bu  insan  sahip  olduğu   hakikate  binaen ahirette de ebedi ve  daimi  bir  makama  sahip   bulunmaktadır. Çünkü  insanda    ruh  olarak  tanımlanan  ebedi ve  baki  olan  ilahi  bir  öz  bir  cevher  bulunmaktadır.  Dolayısıyla  insan  hakları  hakkında  yapılacak doğru ve  dakik bir   tanımlamada,  insanın varlıksal  tüm  boyutları  göz  önünde  bulundurulmalı. İnsanın ahlaki, manevi  ve   toplumsal ahkam  boyutuna  teveccüh insanın  daha  doğru tanınmasına  katkı sağlamış  olacaktır. İnsanın  farklı  boyutlarının  tanınmasıyla hem  insanın  gerçek   ihtiyaçları ve  hem de   farklı  ilişki  türleri  daha  doğru   saptanmış  olacaktır. Dolayısıyla  şekillenen insan  hakları da insanın  varlıksal  gerçeğiyle   uyum  arzedecek bir  niteliğe  haiz  olacaktır. Buna binaen  insan  haklarıyla  ilgili   doğru ve   mükemmel  bir  tanım,  ancak  insanın hakikatının   sağlıklı  bir  tanım  ve  izahıyla  mümkün  olabilir. İnsanın  maddi  olan  beden  ile  madde  ötesi  olan  ruhun  bir  bileşimi ve  terkibi  olduğu  apaçıktır.

İlahi  vahiyden  kaynaklanan dinin  hakikatına  ve asil  cevherine  dönüş, insanın gerçek  anlamıyla  tanınmasına insanlığı muktedir  kılar.  Öyleyse  insan  haklarına farklı  boyutlarıyla  saygı  gösterilmesi  için konuyla  ilgili  dini  öğretileri  yeniden gözden geçirmek lazım.

 

Vahiy   bizlere    tüm  insanların  nurani  bir  asıl ve  cevherden  yaratıldığını ve  tüm  insanların   zatı  itibarıyla saygın  olduğunu,  ilahi  lütuf  ve  ihsana  mazhar  olduğunu,  bu  hususlarda  kadın  ile erkek arasında  hiç  bir  fark    bulunmadığını,  farklılıkların  ancak  insanın  pak ve  temiz  olan   ruhundan  kaynaklana  ahlaki  erdem ve  faziletlerle  ilgili  kazanımlarda  olabileceğini  öğretmektedir.  Kısacası  Islam açısından insan  hakları  farklı  boyutlara  haiz  bulunmaktadır,  tüm  insanların  farklı  boyutlar  taşıyan  insan  haklarına  saygılı  olmaları  için  önce  bunları  tanımaları  lazım.  Bilmeden ve  tanımadan  insan  haklarına saygı  göstermek ve  sorumlu  davranmak  mümkün  olamaz.

  

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :