Hamburg Islam Merkezi
Delicious facebook RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 43867
تاریخ انتشار : 1/31/2014 5:45:00 PM
تعداد بازدید : 913

Yönetim

Mevcut yönetim (2009’den itibaren) 

AYETULLAH DOKTOR RIZA RAMAZANİ

Ayetullah Dr. Rıza Ramazani 1963 senesinde İranın kuzeyinde, hazar denizi sahilinde bulunan Reşt şehrinde dindar bir ailede hayata gözlerini açtı. Ramazani 1979 senesinden bu yana resmi eğitimin yanı sıra dini medrese tahsilini de 1981 senesine kadar gayrı resmi bir şekilde sürdürüyordu. Ayetullah Ramazanı 1981 yılında resmen Reşt şehirinde bulunan dini ilimler medresesine kayıt yaparak şehirin önemli din alimleri yanında bir kaç sene hazırlık tahsili yaptıktan sonra, tahsilini devam ettirmek için 1984 senesinde mukaddes Meşhed şehrine yerleşerek buradaki ilmi merkezlerde üst  düzey tahsiline,    meşhur ilim erbabı olan Ayetullah Sebzevari, Salihi, Saidi ve Rızazade’nin yanında devam etti. Bir süre de Büyük filozof ve arif Seyyid Celaleddin Aştiyaninin hikmet ve   felsefe derslerine katıldı.

 Dini tahsile olan    aşırı ilgisinden dolayı Ayetullah Ramazani üst düzey tahsilini ve ictihad   dönemini tamamlamak üzere 1989 senesinde ilim ve ictihad şehiri olan Kum kentine   göç etti.

Bu şehirde Taklid mercilerinden Ayetullah el-Uzma Lenkerani, Wahidi, Horasani, Mekarımı Şirazi, Cafer Subhani,Büyük Taklid Mercii Ayetullah Behcet Fomeni ve Ayetullah Meddediyi Horasani büyük alimlerin yanında 14 sene fıkıh. Usul-ül fıkıh ve kelam tahsili yaptı. Ayetulah Ramazani Kur’an ilimleri, ahlak, felsefe ve irfana olan ilgi ve alakasından dolayı 14 sene süreyle bu ilimleri Büyük alimlerden Ayetullah Cevvadiyi Amuli, Allame Hasan Zadei Amuli, Ayetullah Ensariyi Şirazi, Ayetullah Askeri Gilani, Ayetullah Marifet ve Dr. Ahmed Beheştinin yanında okudu.

 Ustad Ramazani, imtihanlarını verip ilmi tezlerini sunduktan sonra 1. düzeyden 4. düzey ki doktora sayılmaktadır, bütün diplomalarını aldı. 2005 senesinde  ictihad imtihanına katılıp yüksek bir notla imtihanı kazanmış oldu. Geleneksel medrese tahsilinin yanı sıra üniversite tahsiline de doktora seviyesine kadar devam edip doktorasını almış oldu.

 İlmi konulardaki yeteneğinden dolayı Ustad Ramazani tahsilinin ilk yıllarında dini-ilahi ilimlerin neşri ve tedrisiyle meşgul oldu ve Kum, Meşhed, Reşt ve Kerec şehirlerindeki dini medreselerde arap edebiyatı, mantık, felsefe, kelam, irfan, ahlak, tefsir fıkıh ve fıkıh metodolojisi derslerini farklı düzeylerde okuttu. Ayetullah Ramazani 1989 senesinden itibaren dini medreselerde müderrislik yapmanın yanı sıra, farklı üniversitelerde ahlak, hadis ilimleri, farsça edebi ve irfani metinler, İslam Tarihi, İslam Kelamı, Yeni kelam, Fıkıh Metodolojisi, tefsir ve fıkıh dersleri okuttu.

 İlmi tedrisatın yanı sıra Ustad Ramazani Bir çok çeşit ilmi ve kültürel faaliyetlerini sürdürmektedir bu cümleden; Din ve Ahlak Muesesesi adı altında ahlak alanındaki ilk araştırma merkezini 2000 yılında kurmak. Kur’anı Kerim ansiklopedisi kelam ve felsefe araştırma grubuna üyelik, Bir çok çeşit radyo televizyon programlarında   islami ilimler uzmanı olarak görev yapmak, medreselerin seçkin kitaplarını değerlendirme, medresede ve üniversitelerde bitirme tezlerini yazan talebelere ve üğrencilere farklı aşamalarda klavuz ve danışman hoca olarak yardımda bulunmak, 2002 yılından bu yana islami düşünce ve kültür araştırma merkezinin üyesi olarak faaliyet göstermek.

 

Ustad Kur’ani ilimler, fıkıh, irfan, hadis, ahlak, hukuk sosyal, tarihi ve kültürel alanlarda onlarca kitap ve çok sayıda makale kaleme almıştır. Bu kitaplardan bazıları şunlardır

1-İnsan Cinsine Bir Bakış.
2-Kur’an ve İrfan Bakış Açısından Allah’ın İsimleri
3-Dini Ahlakta İlişkiler
4-Aşura hareketi Işığında  Dine Gelen Zararları Tanıma
5-İlim Öğrenmek ve Marifet
6-Aşura Hareketinde Dindarlık ve Dini İnanç
7-Esma-ul Husna Arapça
8-Ahlak ve İrfan
9-Günahları Tanıma Külliyatına bir değerlendirme
10-Aşura Hareketinde Dini Kültür
11-Kur’an araştırmalarıyla ilgili bir kaç makale
12-Arifçesine ( bir dizi makale)
13-Cuma Ayini( Bir dizi makale)
14-Kadınlara Yönelk Ayrımcılığın Kaldırılması Konvansiyonuna Bir Bakış
15-Yaşam   Tomurcuğu ve Genç Yaşam
16- İslahatçılık ve Aşuranın Islahatı
17-Cuma Çağrısı (İranın İkinci Büyük şehiri olan Kerec şehrirnde irad edilen Cuma hutbelerinden oluşan mecmua)
18-Allame Tabatabainin Ahlaki Görüşleri
19- Ailenin Ahlaki ve Hukuki Düzeni Üzerine Bir Değerlendirme.

 Şunu da hatırlatmak gerekir ki Ustad Ramazaninin bazı kitap ve makaleleri Arapça, Türkçe, Farsça, Malayi ve İngilizce gibi muhtelif dillere tercume edilmişlerdir. Ayetullah Ramazani Vıyanada bulunan İmam Ali camisinde üç senelik görevinden sonra 1 mayıs 2009 tarihinden itibaren Hamburgda bulunan ve Şia dünyasının yüksek mercliğnin avruıpa temslciliği sayılan İslam merkezinde başkan ve imam olarak dini ve kültürel faaliyetler yapmakla meşguldur [yukarı]


Önceki Yöneticilerimiz:

  • Hüccetulislam Muhakiki (1955-1965)
  • Ayatullah Dr. Beheşti (1965-1970)
  • Hüccetulislam Dr. Şebüsteri (1970-1978)
  • Hüccetulislam Dr. Hatemi (1978-1980)
  • Hüccetülislam Dr. Muhammed Mogadam (1980-1992)
  • Hüccetülislam Ensari (1992-1998)
  • Hüccetülislam Dr. Hüseyin Nasab (1999-2003)
  • Ayetullah Seyyid Abbas Hüseyin Kaimmekami ( 2004-2009)

 


   
Hüccetül İslam Muhammed Muhakiki (1955-1965)
1910’da Lahyan’da doğdu. Kemalül Mülk ve Darul Fünun gibi tanınmış okullarda öğrenim gördü. Marvi yüksekokulunda Arap dili ve edebiyatı dersleri alırken diğer taraftan Fransızca ve Rusça öğrendi. İlahiyat eğitimini Meşhed’de aldı. Burada matematik öğretmenliği yaptı. Kum’da eğitimine devam ederken ilahiyat öğrencilerine fizik, astronomi ve diğer fen bilimleri dersleri verdi. 4 yıl Yezd’de imamlık yaptı, daha sonra Ayetullah Burucerdi tarafından 1955’de Hamburg’a gönderildi. Sonraki 10 yıl boyunca arkadaşlarıyla beraber İmam Ali Camiini kurdular ve İslam Merkezinin ilk faaliyetleri böylece başlamış oldu. Ayetullah Burucerdi’nin ölümünden sonra Kum’a tekrar döndü ve ilahiyat fakültesinde ders vermeye başladı. 1969 yılında 59 yaşında vefat etti.

 

Ayetullah Dr. Seyyid Muhammed Hüseyin Beheşti (1965-1970)
1929’da İsfahan’da doğdu. Ayetullah Burucerdi ve İmam Humeyni gibi isimlerden ders aldı. 1948’de Tahran üniversitesinden İslami İlimler dalında doktora aldı ve kendini meşhur âlim Allame Tabatabai’nin felsefe derslerine adadı. 1954’de bazı arkadaşlarıyla birlikte ‘Din ve Bilim’ okulunu ve ‘öğretmen ve öğrenciler için İslam Merkezi’ni kurdu. İran’da 1962/63 yıllarında baş gösteren direniş hareketinin başından itibaren aktif olarak direnişe katıldı. 1963 kışında Şah rejiminin baskıları sonucu Kum’u terk etti ve kendini Tahran’da okul kitaplarının revize edilmesi işine adadı. 1965’de İslam merkezinin yönetimine getirildi. 5 yıl boyunca İZH’yi değişik mezhep ve kültürden olan Müslümanların buluşma noktası haline getirdi ve ‘İslam hakkında bilgilenmek isteyenler için soru sorma saati’ gibi birçok faaliyete imza attı. Avrupa’daki Müslüman öğrencilerin örgütlenmesinde hayati bir rol oynadı. 1970’de İran’a döndü, bundan sonra çeşitli suçlamalarla birçok defa şah rejimince hapsedildi. 1978’de Fransa’da sürgünde olan İmam Humeyni tarafından devrim komitesine atandı. Şubat 79’da gerçekleşen İslam devriminden sonra İmam Humeyni ile beraber İslami Cumhuriyet partisinin eş başkanı oldu. Bir uzman olarak yeni anayasanın hazırlanmasına katkıda bulundu. Haziran 1981’de 72 arkadaşıyla birlikte bombalı bir saldırıda şehit olduğunda meclis başkanlığı görevini yürütüyordu. 

 

Hüccetül İslam Dr. Muhammed Müctehid Şebüsteri (1970-1978)
1936’da Şebüster’de dünyaya geldi. 14 yaşında Kum’da ilahiyat eğitimine başladı. Eğitimi esnasında ilk İslami dergi olan ‘Mektebi İslami’de makaleler yazdı. 1969’da A. Beheşti tarafından Hamburg’a davet edildi ve 70’de merkezin idaresini devraldı. Görevi boyunca kültürel ve bilimsel konulara önem verdi. Almanya’da yetişen Müslüman çocuklara yönelik çalışmalar yaptı. Diğer din mensuplarıyla diyaloga geçti. 78’de İran’a döndü, 80’de parlamentoya seçildi. 85 yılında Tahran Üniversitesi İslam Felsefesi kürsüsüne getirildi. Hala birgrup uzmanla birlikte ‘Büyük İslam Ansiklopedisi’ projesini yürütmektedir. Bilimsel ve dini çevrelerce dünya çapında bir üne sahip olup, sık sık uluslar arası sempozyumlara davet edilmektedir.

 

  • Hüccetül İslam Seyyid Muhammed Hatemi (1978-1980)
  • 1943’de Ardekan’da doğdu. Eğitimine 1961’de Kum’da başladı. İsfahan Üniversitesinde felsefe eğitim bilimleri okudu. Daha sonra eğitimine Kum’da din felsefesi ve yüksek ilahiyat ile devam etti. İran’daki öğrenci hareketleri süresince aktif oldu. A.Beheşti’nin tavsiyesi üzerine Hamburg’a geldi. İmam Humeyni’nin Fransa’ya sürgününden sonra İZH Şah rejimi karşıtları açısından büyük önem kazandı. 1980’de İran’a dönerek İran’ın en önemli günlük gazetelerinden olan ‘Keyhan’ın şef redaktörlüğünü yürüttü. 4 yıl sonra Kültür Bakanı oldu ve kültür devrimini de o yürüttü. 10 yıl kadar görev yaptıktan sonra bu görevden istifa etti. Birkaç yıl İran ulusal kütüphanesi ve kütüphaneler birliği başkanlığını yaptı. Aynı zamanda cumhurbaşkanlığı danışmanlığı yaptı. 1997’de de Cumhurbaşkanı seçildi. 

 

Hüccetül İslam Muhammed Rıza Moghadam (1980-1992)
1951’de Kum’da doğdu eğitimine orada başladı. Uzmanlığını İslam hukuku ve felsefesi alanında tamamladı. 1978’de yaptığı politik bir konuşma nedeniyle hapsedildi. 1980’de İZH yönetimini devraldı. Görev süresince Almanca yayımlanan ‘Fecr’ dergisi ve çocuklara yönelik ‘Selam’ dergisini hayata geçirdi. Bunların yanında Müslüman olmayanları İslam hakkında bilgilendirmek amacıyla ‘Avrupa’da İslam’ın yankısı’ ve benzeri birçok seri broşür yayımladı. Diğer İslam merkezleriyle ve diğer din mensuplarıyla diyalog ve müşavere etmeye önem verdi. Bilimsel ve kültürel uluslar arası seminerler düzenledi. Ayrıca döneminde öğrenciler için eğitim seminerleri verildi. 1992 yazında İran’a döndü. Halen Tahran Üniversitesinde ders vermektedir. [yukarı]

 

Hüccetül İslam Muhammed Bakır Ensari (1992-1998)
1946 yılında Mahlat’da doğdu. 21 yaşında Arapçadan Farsçaya ilk kitap tercümesini yaptı. 1981’de Kum’da hukuk ve felsefe odaklı yüksek ilahiyat bölümünü bitirdi. 1971-76 yılları arasında A. Beheşti liderliğinde oluşturulan 3 lü çalışma grubuyla Kur’an tefsiri çalışması ile batı felsefesi ve İslam konularında çalışmalara katıldı. Bu dönemde yine bir tercüme çalışması olan ‘farklı Hıristiyan ekolleri’ adlı çalışmaya imza attı. 1971’de kum kentinde ‘Uluslar arası İslami İlişkiler Bürosu’nu kurdu ve diğer İslam enstitüleriyle irtibata geçti. İslam devriminden sonra birçok hayır işinde görev aldı. 1982-92 yılları arasında ‘İslam’ı Yayma Organizasyonu’nun temsilciliğini yaptı. Aynı zamanda İngilizce yayımlanan ‘Tahran Times’ gazetesinin başyazarlığını yaptı. 1992-98 arasında İZH yöneticiliğini yürüttü. İran’a döndüğünden bu yana uluslar arası ilişkiler alanında çalışmalar yürütmektedir. 

 

Hüccetül İslam Dr. Seyyid Rıza Hüseyin Nasab (1999-2003)
İran’ın Yezd bölgesinde 1960 yılında doğdu. 16 yaşında Kum ilahiyat yüksek okuluna devam etti. Bu yıllar Şah rejiminin baskısı altında, önemli kararlar verme zamanıydı. Daha sonra klasik disiplinlerden; mantık, hukuk, felsefe, skolastik teoloji, hadis, ve astronomi okudu. İslam ilimleri dalında doktorasını tamamladı. Kum’da mantık, hukuk ve felsefe dersleri verdi. Kanada’lı Müslümanların daveti üzerine Toronto’da 4 yıl boyunca İslam Merkezi idaresini yürüttü. Buradaki ikameti sırasında 4 önemli enstitü kurdu. Bunlar: ‘Vel Asr İslam Merkezi, Toronto’ ; Kuzey Amerika Ehli Beyt Kongresi’; Ehli Beytİslam Merkezi, Ottawa’ ve ‘İmam Rıza İlahiyat Okulu, Ottawa’ dır. Bunun yanında İngilizce ‘Doğru Yol’ ve Farsça ‘Neyestan’ adlı dergileri çıkarttı. İran’a döndükten sonra Avrupa ve Amerika İslam Kültür işleri başkanlığına getirildi. Görevleri arasında İran’ın Avrupa ve Amerika’da bulunan 20 kültür ataşesinin koordinasyonu da vardır. Ocak 1999’dan 2003’ün sonuna kadar İZH yönetimini üstlenmiş ve görevi boyunca kendini kültürel faaliyetlere adamıştır.

 

Ayetullah Seyyid Abbas Hüseyin Kaimmekami ( 2004-2009)
Tahran’da doğmuştur. Ailesi İmam Zeynel Abidin’in 34. kuşaktan torunlarıdır. Erken yaşlarda başladığı eğitimine paralel olarak Tahran İlahiyat yüksek okuluna devam etti ve orada tanınmış âlimlerden ders aldı. Kum kentine taşındı, burada Ayetullah Cevad Tebrizi, A. Mirza Meseb, A. Vahid Horasani, A. Seyyid Muhammed Ruhani, A. Seyyid Kazım Hayıri, A. Hasanzade Amuli, A. Sanei, Ensari Ayetullah Şirazi ve A. Seyyid Rıza Sadr gibi büyük bilginlerden ders aldı.

Ayetullah Kaimmekami, Tahran’ın değişik üniversitelerinde İslam felsefesi, tasavvuf, İslam hukuku, İslam dünya görüşü ve siyaset konularında dersler verdi. Bu konularda ayrıca yayımlanmış birçok eseri vardır. 2004 yılının başında Hamburg İslam Merkezinin başına geçti. Bu tarihten itibaren Avrupa’daki diğer din, kültür ve sosyo-politik gruplarla diyaloga büyük önem verdi.
 

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :